PUCHAR PREZESA OSP W BIAŁOWIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ

ARCHIWUM »  Archiwum » PUCHAR PREZESA OSP W BIAŁOWIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ

 Miejsce zawodów: stadion przy ulicy Sportowej.

 

Termin: 10 września (sobota) 2016 rok.

 

Godzina rozpoczęcia: 930.

 

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Mateusz Gutowski: tel.506 850 078, e- mail: mateusz.gutowski85@wp.pl.

 

Warunki udział w turnieju:

 

 • Zgłoszenie udziału do dnia 1 września (czwartek) 2016 roku na imiennej liście startowej (zał. 1) oraz podpisanie stosownego oświadczenia (zał. 2) przez zawodników. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy wysyłać na e-mail koordynatora zawodów: mateusz.gutowski85@wp.pl.

 • W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów może wziąć w nich udział 10 drużyn. W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu drużyny będzie decydował termin zgłoszenia.

 • Opłaty wpisowego w wysokości 150 złotych od każdej startującej drużyny (maksymalnie 8 osób) do 1 września (czwartek) 2016 roku.

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży

 

Nr konta: 54 8071 0006 0014 2104 2000 0010

 

Bank Spółdzielczy w Hajnówce oddział w Białowieży

 

Z dopiskiem: „Wpisowe na puchar”.

 

Regulamin zawodów:

 

 • Turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach.

 • Zespół może się składać maksymalnie z ośmiu zawodników (5 grających i 3 rezerwowych).

 • W składzie zespołu mogą być wyłącznie członkowie Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • Poszczególne z jednostek mogą wystawić maksymalnie dwie drużyny.

 • Podczas zawodów nie obowiązują sankcje w postaci żółtych i czerwonych kartek. Za wszelkie przewinienia sędziowie będą karać dwu lub pięciominutowym wykluczeniem z gry- w zależności od rodzaju przewinienia.

 • W przypadku wybitnie niesportowego zachowania zawodnik może zostać wykluczony z gry do końca meczu.

 • Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.

 • Czas gry wynosi 2x10 minut.

 • System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zależny od liczby drużyn, które wezmą udział w turnieju.

 • Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 • W kwestiach spornych organizatorzy zapewniają sobie interpretację spraw nieobjętych regulaminem.

 

 

 

Organizatorzy zapewniają:

 

 • Puchary, medale oraz indywidualne wyróżnienia.

 • Wodę podczas zawodów.

 • Sędziów, obsługę medyczną i techniczną.

 • Ognisko integracyjne zawodników, sponsorów i zaproszonych gości po zakończeniu turnieju.