Regulamin

Sport » Plebiscyt Hajnówka » Regulamin

 

 

 

 XIX Plebiscyt Wieści Podlaskich „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2017”

 


 

 Patronat honorowy:

 

 Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego

 

Wojewódzka Federacja Sportu

 


 

  Kapituła XIX Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2017”

 

Jerzy Sirak – Kanclerz Kapituły

 

Jadwiga Dąbrowska – wicekanclerz

 

Andrzej Skiepko – wicekanclerz

 

Jolanta Stefaniuk – sekretarz

 

Mirosław Awksentiuk – członek

 

Janusz Ludwiczak – członek

 

Ryszard Pater – członek

 

Edward Poniecki – członek

 

Wiesław Sokołowski – członek

 


 

  XIX Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2017”

 

 Kategoria *uczniowie urodzeni w 2005 r i młodsi*

 

Kategoria *uczniowie urodzeni w latach 2002 - 2004*

 

Kategoria *szkoły ponadgimnazjalne*

 

Kategoria *seniorzy*

 

Kategoria *oldboy*

 

Kategoria *sportowiec honorowy*

 

  XVIII Plebiscyt „Najpopularniejszy Trener Ziemi Hajnowskiej 2017”

 

  X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Białowieży 2017”

 

XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Czeremcha 2017”

 

III Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Czyże 2017”

 

IV Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Dubicze

 

Cerkiewne 2017”

 

IX Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Hajnówka 2017”

 

XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Hajnówka 2017”

 

IX Plebiscyt "Najpopularniejszy Sportowiec Miasta i Gminy

 

Kleszczele 2017”

 

X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Narew 2017”

 

XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Narewki 2017”

 


 

  Regulamin XIX Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

 

o tytuł „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2017”

 

 1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie’

 

2. Współorganizatorami Plebiscytu są:

 

- etap powiatowy – Starosta Powiatu Hajnowskiego i Burmistrz Hajnówki

 

- etap gminny – Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu hajnowskiego

 

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców na terenie

 

powiatu hajnowskiego w 2017 r.

 

4. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje

 

Kapitułę Plebiscytu.

 

5. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach i sześciu kategoriach:

 

A/ etapy plebiscytu:

 

- etap pierwszy – wybór najpopularniejszego sportowca w 2017 r w poszczególnych gminach i miastach powiatu.

 

- etap drugi – wybór Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2017

 

- wybór Najlepszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2017 – wybiera Kapituła po jednym w każdej kategorii.

 

B/ kategorie plebiscytu:

 

- w etapie pierwszym najpopularniejszego sportowca wybieramy spośród

 

wszystkich zgłoszonych kandydatów.

 

- w etapie drugim kandydaci zostają podzieleni na sześć kategorii:

 

a/ uczniowie urodzeni w2005 r i młodsi,

 

b/ uczniowie urodzeni w latach 2002 - 2004,

 

c/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

 

d/ seniorzy (zrzeszeni w Klubach)

 

e/ oldboye (powyżej 35 lat)

 

f/ sportowiec honorowy – dla tych, którzy swoja karierę sportowa rozpoczynali

 

na terenie powiatu a teraz reprezentują kluby spoza powiatu.

 

6. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2017” mogą zgłaszać:

 

szkoły, kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i

 

członkowie Kapituły do 14 marca 2018 r.

 

7. Głosowanie:

 

a/ wybór najpopularniejszego sportowca odbywa się poprzez;

 

- głosowanie elektroniczne na stronie wiescipodlaskie.eu/ na danego kandydata

 

można oddać tylko jeden głos

 

c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy .... 2017 /Ziemi Hajnowskiej 2017/

 

d/ głosowanie w I etapie trwa od 23 marca do 15 kwietnia 2018 r. (w

 

wyjątkowych wypadkach Kapituła Plebiscytu może podjąć decyzję o zmianie

 

terminu głosowania )

 

e/ głosowanie w II etapie trwa równocześnie z głosowaniem w I etapie

 

8. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.

 

 

 

Regulamin XVII Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

 

o tytuł „Najpopularniejszy Trener Ziemi Hajnowskiej 2017”

 

1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”

 

2. Współorganizatorem Plebiscytu jest Starosta Powiatu Hajnowskiego i

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

3. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje

 

Kapitułę Plebiscytu wspólną z XIX Plebiscytem na „Sportowiec Ziemi

 

Hajnowskiej 2017”

 

4. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Trener 2017” mogą zgłaszać:

 

szkoły, kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i

 

członkowie Kapituły Plebiscytu .

 

6. Głosowanie:

 

a/ wybór najpopularniejszego trenera odbywa się poprzez;

 

- głosowanie w elektroniczne na stronie wiescipodlaskie.eu

 

b/ na danego kandydata można oddać tylko jeden głos

 

c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł

 

Najpopularniejszy Trener Ziemi Hajnowskiej 2017”

 

d/ głosowanie trwa od 23 marca do 15 kwietnia 2017 r.

 

7. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.