Regulamin

Sport » Plebiscyt Hajnówka » Regulamin

 

 XVIII Plebiscyt Wieści Podlaskich Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2016


 Patronat honorowy:

 Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego

  Wojewódzka Federacja Sportu


  Kapituła XVIII Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2016”

  Jerzy Sirak – Kanclerz Kapituły

  Jadwiga Dąbrowskawicekanclerz

  Andrzej Skiepko – wicekanclerz

  Jolanta Stefaniuk – sekretarz

  Mirosław Awksentiuk – członek

  Janusz Ludwiczak – członek

  Ryszard Pater – członek

  Edward Poniecki – członek

  Wiesław Sokołowski - członek


  XVIII Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2016”

 Kategoria *szkoły podstawowe*

  Kategoria *szkoły gimnazjalne*

  Kategoria *szkoły ponadgimnazjalne*

  Kategoria *seniorzy*

  Kategoria *oldboy*

  Kategoria *sportowiec honorowy*

  XVII Plebiscyt „Najpopularniejszy Trener Ziemi Hajnowskiej 2016”

  IX Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Białowieży 2016”

  X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Czeremcha 2016”

  II Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Czyże 2016”

  IV Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Dubicze Cerkiewne 2016”

  VII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Hajnówka 2016”

  X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Hajnówka 2016”

  VIII Plebiscyt "Najpopularniejszy Sportowiec Miasta i Gminy Kleszczele 2016”

  X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Narew 2016”

  X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Narewki 2016”


  Regulamin XVIII Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

  o tytuł „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2016”

 1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie’

 2. Współorganizatorami Plebiscytu są:

  - etap powiatowy – Starosta Powiatu Hajnowskiego i Burmistrz Hajnówki

  - etap gminny – Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu hajnowskiego

  3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 r.

  4. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu.

  5. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach i sześciu kategoriach:

  A/ etapy plebiscytu:

  - etap pierwszy – wybór najpopularniejszego sportowca w 2016 r w poszczególnych gminach i miastach powiatu.

  - etap drugi – wybór Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2016

  - wybór Najlepszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2016 – wybiera Kapituła po jednym w każdej kategorii.

  B/ kategorie plebiscytu:

  - w etapie pierwszym najpopularniejszego sportowca wybieramy spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

  - w etapie drugim kandydaci zostają podzieleni na sześć kategorii:

  a/ uczniowie szkół podstawowych,

  b/ uczniowie szkół gimnazjalnych,

  c/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

  d/ seniorzy (zrzeszeni w Klubach)

  e/ oldboye (powyżej 35 lat)

  f/ sportowiec honorowy – dla tych, którzy swoja karierę sportowa rozpoczynali na terenie powiatu a teraz reprezentują kluby spoza powiatu.

  6. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2016” mogą zgłaszać: szkoły, kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i członkowie Kapituły do 3 marca 2017 r.

  7. Głosowanie:

  a/ wybór najpopularniejszego sportowca odbywa się poprzez;

  - głosowanie elektroniczne na stroniewiescipodlaskie.eub/ na danego kandydata można oddać tylko jeden głos

  c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najpopularniejszy

  Sportowiec Gminy .... 2016 /Ziemi Hajnowskiej 2016/

  d/ głosowanie w I etapie trwa od 13 marca do 7 kwietnia 2017 r. (w wyjątkowych wypadkach Kapituła Plebiscytu może podjąć decyzję o zmianie terminu głosowania )

  e/ głosowanie w II etapie trwa równocześnie z głosowaniem w I etapie

  8. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.

 

Regulamin XVII Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

 o tytuł „Najpopularniejszy Trener Ziemi Hajnowskiej 2016”

  1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie’

  2. Współorganizatorem Plebiscytu jest Starosta Powiatu Hajnowskiego i Burmistrz Miasta Hajnówka

  3. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu wspólną z XVII Plebiscytem na „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2016”

  4. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Trener 2016” mogą zgłaszać: szkoły, kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i członkowie Kapituły Plebiscytu .

  6. Głosowanie:

  a/ wybór najpopularniejszego trenera odbywa się poprzez;

  - głosowanie w elektroniczne na stroniewiescipodlaskie.eu

  b/ na danego kandydata można oddać tylko jeden głos

  c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najpopularniejszy Trener Ziemi Hajnowskiej 2016”

  d/ głosowanie trwa od 13 marca do 7 kwietnia 2017 r.

  7. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.