Regulamin

Sport » Plebiscyt Hajnówka » Regulamin

 

 XX Plebiscyt Wieści Podlaskich „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2018”

 

 


 

 

 Patronat honorowy:

 

 

Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski


Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego

 

 

Wojewódzka Federacja Sportu

 

 


 

 

  Kapituła XX Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2018”

 

 

Jerzy Sirak – Kanclerz KapitułyAndrzej Skiepko – wicekanclerz

 


Jolanta Stefaniuk – sekretarz

 


Mirosław Awksentiuk – członek

 


Janusz Ludwiczak – członek

 


Ryszard Pater – członek

 


Edward Poniecki – członek

 


Wiesław Sokołowski - członek

 

 


 

 

  XX Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2018”

 

 

 Kategoria *uczniowie urodzeni w latach 2006 i młodsi*

 

 

Kategoria *uczniowie urodzeni w latach 2003 - 2005*

 

 

Kategoria *szkoły ponadgimnazjalne*

 

 

Kategoria *seniorzy*

 

 

Kategoria *oldboy*

 

 

Kategoria *sportowiec honorowy*

 

 

  XIX Plebiscyt „Najpopularniejszy Trener Ziemi Hajnowskiej 2018”

 

 

  XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Białowieży 2018”

 

 

 XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Czeremcha 2018”

 

 

IV Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Czyże 2018”

 

 

IV Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Dubicze

 

Cerkiewne 2018”

 

 

IX Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Hajnówka 2018”

 

 

XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Hajnówka 2018”

 

 

X Plebiscyt "Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Kleszczele 2018”

 

 

XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Narew 2018”

 

 

XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Narewki 2018”

 

 


 

 

  Regulamin XIX Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

 o tytuł „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2018”

 

 

 

1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie’

 

2. Współorganizatorami Plebiscytu są:

 

- etap powiatowy – Starosta Powiatu Hajnowskiego i Burmistrz Hajnówki

 

- etap gminny – Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu hajnowskiego

 

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców na terenie

 

powiatu hajnowskiego w 2018 r.

 

4. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje

 

Kapitułę Plebiscytu.

 

5. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach i sześciu kategoriach:

 

A/ etapy plebiscytu:

 

- etap pierwszy – wybór najpopularniejszego sportowca w 2018 r w

 

poszczególnych gminach i miastach powiatu.

 

- etap drugi – wybór Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2018

 

- wybór Najlepszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2018 – wybiera Kapituła po

 

jednym w każdej kategorii.

 

B/ kategorie plebiscytu:

 

- w etapie pierwszym najpopularniejszego sportowca wybieramy spośród

 

wszystkich zgłoszonych kandydatów.

 

- w etapie drugim kandydaci zostają podzieleni na sześć kategorii:

 

a/ uczniowie urodzeni w latach 2006 i młodsi,

 

b/ uczniowie urodzeni w latach 2003 - 2005,

 

c/ uczniowie szkół ponadpodstawowych,

 

d/ seniorzy (zrzeszeni w Klubach)

 

e/ oldboye (powyżej 35 lat)

 

f/ sportowiec honorowy – dla tych, którzy swoja karierę sportowa rozpoczynali

 

na terenie powiatu a teraz reprezentują kluby spoza powiatu.

 

6. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2018” mogą zgłaszać:

 

szkoły, kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i

 

członkowie Kapituły do 25 lutego 2019 r.

 

7. Głosowanie:

 

a/ wybór najpopularniejszego sportowca odbywa się poprzez;

 

- głosowanie elektroniczne na stronie wiescipodlaskie.eu

 

b/ na danego kandydata można oddać tylko jeden głos

 

c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł

 

Najpopularniejszy Sportowiec Gminy .... 2018 /Ziemi Hajnowskiej 2018/

 

d/ głosowanie w I etapie trwa od 4 do 25 marca 2019 r. (w wyjątkowych wypadkach Kapituła Plebiscytu może podjąć decyzję o zmianie terminu głosowania )

 

e/ głosowanie w II etapie trwa równocześnie z głosowaniem w I etapie

 

8. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu..

 

 

 

 

 

Regulamin XIX Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

 

o tytuł „Najpopularniejszy Trener Ziemi Hajnowskiej 2018”

 

 

 

11. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie’

 

2. Współorganizatorami Plebiscytu są:

 

- etap powiatowy – Starosta Powiatu Hajnowskiego i Burmistrz Hajnówki

 

- etap gminny – Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu hajnowskiego

 

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców na terenie

 

powiatu hajnowskiego w 2018 r.

 

4. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje

 

Kapitułę Plebiscytu.

 

5. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach i sześciu kategoriach:

 

A/ etapy plebiscytu:

 

- etap pierwszy – wybór najpopularniejszego sportowca w 2018 r w

 

poszczególnych gminach i miastach powiatu.

 

- etap drugi – wybór Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2018

 

- wybór Najlepszego Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2018 – wybiera Kapituła po

 

jednym w każdej kategorii.

 

B/ kategorie plebiscytu:

 

- w etapie pierwszym najpopularniejszego sportowca wybieramy spośród

 

wszystkich zgłoszonych kandydatów.

 

- w etapie drugim kandydaci zostają podzieleni na sześć kategorii:

 

a/ uczniowie urodzeni w latach 2006 i młodsi,

 

b/ uczniowie urodzeni w latach 2003 - 2005,

 

c/ uczniowie szkół ponadpodstawowych,

 

d/ seniorzy (zrzeszeni w Klubach)

 

e/ oldboye (powyżej 35 lat)

 

f/ sportowiec honorowy – dla tych, którzy swoja karierę sportowa rozpoczynali

 

na terenie powiatu a teraz reprezentują kluby spoza powiatu.

 

6. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec 2018” mogą zgłaszać:

 

szkoły, kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i

 

członkowie Kapituły do 25 lutego 2019 r.

 

7. Głosowanie:

 

a/ wybór najpopularniejszego sportowca odbywa się poprzez;

 

- głosowanie elektroniczne na stronie wiescipodlaskie.eu

 

b/ na danego kandydata można oddać tylko jeden głos

 

c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł

 

Najpopularniejszy Sportowiec Gminy .... 2018 /Ziemi Hajnowskiej 2018/

 

d/ głosowanie w I etapie trwa od 4 do 25 marca 2019 r. (w wyjątkowych wypadkach Kapituła Plebiscytu może podjąć decyzję o zmianie terminu głosowania )

 

e/ głosowanie w II etapie trwa równocześnie z głosowaniem w I etapie

 

8. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.