Regulamin

Sport » Plebiscyt Bielsk Podlaski » Regulamin

 

XIII Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017”

 


 

 Patronat honorowy:

 

  Maciej Żywno - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego


  Wojewódzka Federacja Sportu

 


 

 Główny Sponsor:

 

 

 


 

 Kapituła XIII Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017”

 

Kanclerz Kapituły – Anatol Grzegorz Tymiński

 

Vicekanclerz Kapituły – Eugeniusz Jakubowski

 

Sekretarz Kapituły – Katarzyna Stepaniuk

 

Członek Kapituły – Aleksander Bożko

 

Członek Kapituły – Jarosław Jakimiuk

 

Członek kapituły – Wiesław Sokołowski

 


 

 XIII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017"

 

Kategoria *szkoły podstawowe*

 

Kategoria *szkoły gimnazjalne*

 

Kategoria *szkoły ponadgimnazjalne*

 

Kategoria *seniorzy*

 

Kategoria *oldboye*

 

Kategoria *drużyny sportowe*

 

Kategoria *sportowiec honorowy*

 

 IX Plebiscyt „Najpopularniejszy Trener Ziemi Bielskiej 2017”

 

 XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Bielsk Podlaski 2017”

 

XIII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Bielsk Podlaski 2017”

 

X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Boćki 2017”

 

XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Brańsk 2017”

 

IX Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Brańsk 2017”

 

V Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Orla 2017”

 

IX Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Wyszki 2017”

 

 

 

Regulamin XII Plebiscytu „Wieści Podlaskich” o tytuł „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017”

 

 1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.

 

2. Współorganizatorami Plebiscytu są:

 

- etap powiatowy – Starosta Powiatu Bielskiego i Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

 

- etap gminny – Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu bielskiego.

 

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych sportowców w 2017 r. na terenie powiatu bielskiego.

 

4. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje

 

Kapitułę Plebiscytu.

 

5. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach i sześciu kategoriach:

 

A/ etapy plebiscytu:

 

- etap pierwszy – wybór najpopularniejszego sportowca w 2017 r w poszczególnych gminach i miastach powiatu.

 

- etap drugi – wybór najlepszego sportowca Ziemi Bielskiej w 2017 r.

 

B/ kategorie plebiscytu:

 

- w etapie pierwszym najlepszego sportowca wybieramy spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

 

- w etapie drugim kandydaci zostają podzieleni na sześć kategorii:

 

a/ uczniowie szkół podstawowych,

 

b/ uczniowie szkół gimnazjalnych,

 

c/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

 

d/ seniorzy

 

e/ oldboye (powyżej 35 lat)

 

f/ drużyny sportowe

 

- odrębną (siódmą) kategorią jest wybór sportowca honorowego, spośród zawodników, którzy swą karierę zaczynali na terenie powiatu a dziś ją kontynuują poza nim.

 

Kandydatów do tytułu „Sportowiec 2017 r.” mogą zgłaszać: szkoły, kluby i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” oraz Kapituła Plebiscytu w terminie do 23 marca 2018 r.

 

7. Wyłonienie najlepszych sportowców:

 

a/ głosowanie elektroniczne na najlepszego sportowca odbywa się na stronie

 

www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt (na danego kandydata można oddać tylko jeden głos w każdej kategorii)

 

b/wyłonienie najlepszych sportowców Ziemi Bielskiej przez Kapitułę Plebiscytu:

 

- w ocenie punktowej kandydatów do tytułu Kapituła będzie brała pod uwagę:

 

* ilość oddanych głosów - 0 - 10 pkt,

 

* osiągnięcia sportowe w skali gminy/miasta,powiatu, województwa, kraju – 0 - 10 pkt

 

* głosy Kapituły Plebiscytu – 0 - 10 pkt

 

Nominowany do tytułu sportowiec może uzyskać maksymalnie 30 pkt. W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższa pozycja w głosowaniu czytelników,

 

c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł

 

Najpopularniejszy Sportowiec Gminy .... 2017 r /Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017/

 

d/ głosowanie w I etapie trwa od 5 do 20 kwietnia 2018 r. (w niektórych

 

gminach za zgodą Kapituły Plebiscytu głosowanie może rozpocząć się później jednak jego zakończenie nie może ulec zmianie)

 

e/ głosowanie w II etapie trwa od 16 kwietnia do 6 maja 2018 r.

 

8.Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.

 

 

 

Regulamin IX Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

 

 o tytuł „Najlepszy Trener Ziemi Bielskiej 2017”

 

 1.Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.

 

2. Współorganizatorami Plebiscytu są:

 

- Starosta Powiatu Bielskiego

 

- Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

 

3. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje

 

Kapitułę Plebiscytu wspólną z XIII Plebiscytem na „Sportowca Ziemi Bielskiej

 

2017”.

 

4. Kandydatów do tytułu „Najlepszy Trener 2017” mogą zgłaszać: szkoły, kluby i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i Kapituła Plebiscytu do 23 marca 2018 r.

 

5. Głosowanie:

 

a/ wybór najpopularniejszego trenera odbywa się poprzez;

 

- głosowanie elektroniczne na stronie www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt /na

 

danego kandydata można oddać tylko jeden głos/

 

b/w ocenie punktowej kandydatów do tytułu Kapituła będzie brała pod uwagę:

 

* ilość oddanych głosów - 10 pkt,

 

* osiągnięcia sportowe trenowanych sportowców w skali gminy/miasta, powiatu, województwa, kraju – 0 - 10 pkt

 

* głosy Kapituły Plebiscytu – 0 - 10 pkt

 

W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższa pozycja w głosowaniu

 

czytelników, Nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najlepszy Trener Ziemi Bielskiej 2017”

 

d/ głosowanie trwa od 1 do 30 kwietnia 2018 r.

 

6. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.