Regulamin

Sport » Plebiscyt Bielsk Podlaski » Regulamin

 

XIV Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2018”

 


 

 Patronat honorowy:

 

Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski


Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego


  Wojewódzka Federacja Sportu

 


 

 Główny Sponsor:

 

 

 


 

 Kapituła XIV Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2018”

Kanclerz Kapituły – Anatol Grzegorz Tymiński

Vicekanclerz Kapituły – Eugeniusz Jakubowski

Sekretarz Kapituły – Katarzyna Stepaniuk

Członek Kapituły – Aleksander Bożko

Członek Kapituły – Jarosław Jakimiuk

Członek kapituły – Wiesław Sokołowski

 


 

 XIV Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Bielskiej 2018"

 

Kategoria *rocznik 2006 i młodsi*

Kategoria *rocznik 2003 - 2005*

Kategoria *szkoły ponadgimnazjalne*

Kategoria *seniorzy*

Kategoria *oldboye*

Kategoria *drużyny sportowe*

Kategoria *sportowiec honorowy*

 

 XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Trener Ziemi Bielskiej 2018”

 

 XIII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Bielsk Podlaski 2018”

 

XIV Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Bielsk Podlaski 2018”

 

X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Boćki 2018”

 

XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Brańsk 2018”

 

X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Brańsk 2018”

 

V Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Orla 2018”

 

X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Wyszki 2018”

 

 

 

Regulamin XIV Plebiscytu „Wieści Podlaskich”
 o tytuł „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2018”

 

 1.  Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.
2. Współorganizatorami Plebiscytu są:
- etap powiatowy – Starosta Powiatu Bielskiego i Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
- etap gminny – Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu bielskiego.
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych sportowców w 2018 r. na terenie powiatu bielskiego.
4. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu.
5. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach i sześciu kategoriach:
A/ etapy plebiscytu:
- etap pierwszy – wybór najpopularniejszego sportowca w 2018 r w poszczególnych gminach
i miastach powiatu.
- etap drugi – wybór najlepszego sportowca Ziemi Bielskiej w 2018 r.
B/ kategorie plebiscytu:
- w etapie pierwszym najlepszego sportowca wybieramy spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
- w etapie drugim kandydaci zostają podzieleni na sześć kategorii:
a/ uczniowie szkół podstawowych – rocznik 2006 i młodsi,
b/ rocznik 2003 - 2005,
c/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
d/ seniorzy
e/ oldboye (powyżej 35 lat)
f/ drużyny sportowe
- odrębną (siódmą) kategorią jest wybór sportowca honorowego, spośród zawodników, którzy swą karierę zaczynali na terenie powiatu a dziś ją kontynuują poza nim.
Kandydatów do tytułu „Sportowiec 2018 r.” mogą zgłaszać: szkoły, kluby i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” oraz Kapituła Plebiscytu w terminie do 15  marca 2018 r.
7. Wyłonienie najlepszych sportowców:
a/ głosowanie elektroniczne na najlepszego sportowca odbywa się na stronie
www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt (na danego kandydata można oddać tylko jeden głos w każdej kategorii)
b/wyłonienie najlepszych sportowców Ziemi Bielskiej przez Kapitułę Plebiscytu:
- w ocenie punktowej kandydatów do tytułu Kapituła będzie brała pod uwagę:
* ilość oddanych głosów - 0 - 10 pkt,
* osiągnięcia sportowe w skali gminy/miasta,powiatu, województwa, kraju – 0 - 10 pkt
* głosy Kapituły Plebiscytu – 0 - 10 pkt
Nominowany do tytułu sportowiec może uzyskać maksymalnie 30 pkt. W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższa pozycja w głosowaniu czytelników,
c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł
„Najpopularniejszy Sportowiec Gminy .... 2018 r /Sportowiec Ziemi Bielskiej 2018/
d/ głosowanie w I etapie trwa od  1 do 15 kwietnia 2019 r. (w niektórych
gminach za zgodą Kapituły Plebiscytu głosowanie może rozpocząć się później jednak jego zakończenie nie może ulec zmianie)
e/ głosowanie w II etapie trwa od  5 do kwietnia do 6 maja 2019 r.
8.Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.

 

 

 

Regulamin X Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

o tytuł „Najlepszy Trener Ziemi Bielskiej 2018”

 

 1.Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.
2. Współorganizatorami Plebiscytu są:
- Starosta Powiatu Bielskiego
- Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
3. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje
Kapitułę Plebiscytu wspólną z XIV Plebiscytem na „Sportowca Ziemi Bielskiej
2018”.
4. Kandydatów do tytułu „Najlepszy Trener 2018” mogą zgłaszać: szkoły, kluby i
organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i Kapituła Plebiscytu do 15 marca 2019 r.
5. Głosowanie:
a/ wybór najpopularniejszego trenera odbywa się poprzez;
- głosowanie elektroniczne na stronie www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt /na
danego kandydata można oddać tylko jeden głos/
b/w ocenie punktowej kandydatów do tytułu Kapituła będzie brała pod uwagę:
* ilość oddanych głosów - 10 pkt,
* osiągnięcia sportowe trenowanych sportowców w skali gminy/miasta,powiatu,
województwa, kraju – 0 - 10 pkt
* głosy Kapituły Plebiscytu – 0 - 10 pkt
W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższa pozycja w głosowaniu
czytelników,
Nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najlepszy
Trener Ziemi Bielskiej 2018”
d/ głosowanie trwa od 1  do 30 kwietnia 2019 r.
6. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.