Regulamin

Sport » Plebiscyt Bielsk Podlaski » Regulamin

XII Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2016”


 

 Patronat honorowy:


  Maciej Żywno - V-ce marszałek Województwa Podlaskiego


 

 Główny Sponsor:


 


 

 Kapituła XII Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2016”

 Kanclerz Kapituły – Anatol Grzegorz Tymiński

 Vicekanclerz Kapituły – Eugeniusz Jakubowski

 Sekretarz Kapituły – Katarzyna Stepaniuk

 Członek Kapituły – Aleksander Bożko

 Członek Kapituły – Jarosław Jakimiuk

 Członek kapituły – Wiesław Sokołowski


 XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Bielskiej 2016"

 Kategoria *szkoły podstawowe*

 Kategoria *szkoły gimnazjalne*

 Kategoria *szkoły ponadgimnazjalne*

 Kategoria *seniorzy*

Kategoria *sportowiec honorowy*

 VIII Plebiscyt „Najpopularniejszy Trener Ziemi Bielskiej 2016”

 XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Bielsk Podlaski 2016”

 XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Bielsk Podlaski 2016”

 X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Boćki 2016”

 XII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Brańsk 2016”

 VIII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Brańsk 2016”

 V Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Orla 2016”

 IX Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Wyszki 2016”

 

Regulamin XII Plebiscytu „Wieści Podlaskich” o tytuł „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2016”

 1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.
2. Współorganizatorami Plebiscytu są:
- etap powiatowy – Starosta Powiatu Bielskiego i Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
- etap gminny – Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu bielskiego.
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych sportowców w 2016 r. na terenie powiatu bielskiego.
4. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu.
5. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach i sześciu kategoriach:
A/ etapy plebiscytu:
- etap pierwszy – wybór najpopularniejszego sportowca w 2016 r w poszczególnych gminach i miastach powiatu.
- etap drugi – wybór najlepszego sportowca Ziemi Bielskiej w 2016 r.
B/ kategorie plebiscytu:
- w etapie pierwszym najlepszego sportowca wybieramy spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
- w etapie drugim kandydaci zostają podzieleni na sześć kategorii:
a/ uczniowie szkół podstawowych,
b/ uczniowie szkół gimnazjalnych,
c/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
d/ seniorzy

e/ oldboye (powyżej 35 lat)

- odrębną (szóstą) kategorią jest wybór sportowca honorowego, spośród zawodników, którzy swą karierę zaczynali na terenie powiatu a dziś ją kontynuują poza nim.

Kandydatów do tytułu „Sportowiec 2016 r.” mogą zgłaszać: szkoły, kluby i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” oraz Kapituła Plebiscytu w terminie do 28 lutego 2017 r.
7. Wyłonienie najlepszych sportowców:
a/ głosowanie elektroniczne na najlepszego sportowca odbywa się na stronie www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt (na danego kandydata można oddać tylko jeden głos w każdej kategorii)

b/wyłonienie najlepszych sportowców Ziemi Bielskiej przez Kapitułę Plebiscytu:

- w ocenie punktowej kandydatów do tytułu Kapituła będzie brała pod uwagę:
* ilość oddanych głosów - 0 - 10 pkt,

* osiągnięcia sportowe w skali gminy/miasta,powiatu, województwa, kraju – 0 - 10 pkt

* głosy Kapituły Plebiscytu – 0 - 10 pkt

Nominowany do tytułu sportowiec może uzyskać maksymalnie 30 pkt. W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższa pozycja w głosowaniu czytelników,

c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy .... 2016 r /Sportowiec Ziemi Bielskiej 2016/
d/ głosowanie w I etapie trwa od 10 do 31 marca 2017 r. (w niektórych gminach za zgodą Kapituły Plebiscytu głosowanie może rozpocząć się później jednak jego zakończenie nie może ulec zmianie)
e/ głosowanie w II etapie trwa od 20 marca do 10 kwietnia 2017 r.
8.Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.

 

Regulamin VIII Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

 o tytuł „Najlepszy Trener Ziemi Bielskiej 2016”

 1.Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.
2. Współorganizatorami Plebiscytu są:
- Starosta Powiatu Bielskiego

- Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
3. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu wspólną z XII Plebiscytem na „Sportowca Ziemi Bielskiej 2016”.
4. Kandydatów do tytułu „Najlepszy Trener 2016” mogą zgłaszać: szkoły, kluby i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i Kapituła Plebiscytu do 28 lutego 2017r.
5. Głosowanie:
a/ wybór najpopularniejszego trenera odbywa się poprzez;
- głosowanie elektroniczne na stronie www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt /na danego kandydata można oddać tylko jeden głos/

b/w ocenie punktowej kandydatów do tytułu Kapituła będzie brała pod uwagę:
* ilość oddanych głosów - 10 pkt,

* osiągnięcia sportowe trenowanych sportowców w skali gminy/miasta,powiatu, województwa, kraju – 0 - 10 pkt

* głosy Kapituły Plebiscytu – 0 - 10 pkt

W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższa pozycja w głosowaniu czytelników,

Nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najlepszy Trener Ziemi Bielskiej 2014”
d/ głosowanie trwa od 15 marca do 10 kwietnia 2017r.
6. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.