Rusza 47. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

ARTYKUŁY » Artykuły »  Rusza 47. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

 

Niezwykłe wyróżnienie dla twórców ludowych.
Rusza 47. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga
„Za zasługi dla kultury ludowej”

 

Warszawa, 1 marca 2022

 

Nagroda im. Oskara Kolberga to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem nagrody ustanowionej w 1974 roku jest Oskar Kolberg – polski etnograf, folklorysta i kompozytor.W tym roku kandydatów można zgłaszać do
30 marca 2022 r.

 

Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy – wzorem patrona nagrody – gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

 

Wyróżnienie przyznawane jest w siedmiu kategoriach:

 

  1. twórcom z dziedziny: sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych;

  2. mistrzom tradycji;

  3. pisarzom i poetom ludowym,

  4. kapelom ludowym,

  5. zespołom folklorystycznym,

  6. badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom;

  7. nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.

 

 

 

Wyróżnienia honorowe otrzymują instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla rozwoju oraz popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

 

Zgłoszenia kandydatur mogą nadsyłać instytucje kultury i nauki (w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury. Dokumenty należy przesyłać do
30 marca 2022roku (decyduje data stempla pocztowego) pocztą tradycyjną na adres:

 

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II /11, 26-400 Przysucha

 

 

 

Po raz kolejny przyznany zostanie także honorowy tytuł Ambasadora Kultury Tradycyjnej, czyli wyróżnienie dla samorządowca, który w ostatnim roku w szczególny sposób wspierał rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie. Zgłoszenia do tej nagrody należy nadsyłać do 30 marca 2022 roku wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/r/G8pj1HYzQL. Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata, uzasadnienie kandydatury (maks. 4000 znaków), a także dane osoby zgłaszającej.

 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego koordynacją zajmują się Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

 

 

 

Regulamin oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatur w tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” i więcej informacji o nagrodzie – jej patronie, misji, historii, organizatorach, towarzyszących wydarzeniach, a także dotychczasowych laureatach – można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakolberg.pl.

 

 

 

Kontakt:

 

Muzeum im. Oskara Kolberga

 

(Nagroda im. Oskara Kolberga)

 

 

 

Agnieszka Zarychta-Wójcicka 

 

(agnieszka.zarychta-wojcicka@muzeum-radom.pl 

 

tel. 48 675 22 48)

 

 

 

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

(Ambasador Kultury Tradycyjnej)

 

 

 

Alina Święs (alina.swies@nimit.pl, 785 290 000)

 

Piotr Zembroń (piotr.zembron@nimit.pl, 785 480 000)

 

 

 

Kontakt dla mediów

 

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca:

 

Agata Szymczak (agata.szymczak@nimit.pl, 785 310 000)