Seminarium bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

ARTYKUŁY » Artykuły » Seminarium bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

8 listopada 2021 r. odbyło się seminarium bibliotekarzy z powiatu hajnowskiego zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

Hajnowska biblioteka pełniąca obowiązki biblioteki powiatowej, we współpracy z hajnowskim kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przygotowała ofertę szkoleniową prezentującą wiedzę z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych funduszy na działalność instytucji kultury. Temat ten zaprezentowała bibliotekarzom  pani Iwona Zaborowska – prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Przedstawiła szereg inspirujących inicjatyw podjętych przez między innymi biblioteki, stowarzyszenia i centra kultury we współpracy z OWOP, a także omówiła zagadnienia dotyczące aplikowania o dodatkowe formy dofinansowania. Wystąpienie było doskonałym prowadzeniem do kolejnego punktu seminarium, jakim była prezentacja osiągnięć hajnowskiej biblioteki w trakcie realizacji projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera", realizowanego we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi powiatu hajnowskiego. Założenia projektu i wypracowane dzięki niemu efekty omówiła Alicja Karczewska – starszy kustosz MBP. Dzięki projektowi bibliotece udało się między innymi wyremontować łazienkę z zastosowaniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, zakupić czytaki Orion Plus dla osób z dysfunkcją wzroku, rozmieścić na terenie placówki piktogramy informacyjne. Spotkanie bibliotekarzy było również okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia dyskusji związanych z tematami zawodowymi.

Tekst Joanna Kisielewicz

Fot. Agnieszka Kazberuk