Seminarium bibliotekarzy z powiatu hajnowskiego

ARTYKUŁY » Artykuły »  Seminarium bibliotekarzy z powiatu hajnowskiego

W ostatni poniedziałek listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce, w ramach zadań biblioteki powiatowej, odbyło się seminarium bibliotekarzy z powiatu hajnowskiego. Głównym punktem seminarium był wykład Pani Marty Chmielińskiej na temat genealogicznych poszukiwań przodków.

Prelegentka przedstawiła narzędzia i metody niezbędne w trakcie tworzenia drzew genealogicznych, dzieliła się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie, bo jak sama przyznała, już od ponad dwudziestu lat tworzy drzewo swojej rodziny. Po przedstawieniu części teoretycznej był czas na wymianę doświadczeń, ponieważ okazało się, że wiele bibliotekarek również szuka swoich korzeni. Pani Marta zachęcała, by w swoich poszukiwaniach nie zapominać o żyjących członkach rodziny i korzystać z ich wspomnień.

Szkolenie odbyło się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.