Stanowisko Rady Gminy Białowieża w sprawie remontu Drogi Narewkowskiej

ARCHIWUM »  Archiwum » Stanowisko Rady Gminy Białowieża w sprawie remontu Drogi Narewkowskiej

 Stanowisko Rady Gminy Białowieża

 w sprawie remontu Drogi Narewkowskiej

 

My radni Gminy Białowieża, apelujemy o dokończenie remontu Drogi Narewkowskiej, niezbędnej w komunikacji mieszkańców pomiędzy miejscowościami Białowieża i Narewka, niezbędnej jako alternatywa ucieczki w razie pożaru lasu oraz niezbędnej dla rozwoju turystyki na terenie całej Puszczy Białowieskiej.

 

Droga Narewkowska prowadząca przez Puszczę Białowieską od lat łączyła ze sobą Narewkę i Białowieżę. Odległość między dwiema ważnymi miejscowościami naszego regionu wynosi dwadzieścia dwa kilometry i jest dla nas mieszkańców drogą o kluczowym znaczeniu. Nie ma innej drogi która, by była przejezdna i łączyła bezpośrednio gminę Białowieża z gminą Narewka. Jest to też droga, którymi mieszkańcy wsi puszczańskich jeżdżą na nabożeństwa do kościoła w Narewce.

 

Niestety droga Narewkowska od kilkunastu lat kojarzyła się mieszkańcom i przybywającym do nas gościom z dziurami i błotem zimą i w czasie opadów atmosferycznych, zaś w czasie pogody z tumanami gęstego pyłu. Stan techniczny drogi Narewkowskiej od dawna się pogarszał‚ a bieżące remonty nie przynosiły trwałych skutków. Dlatego od lat apelowaliśmy o remont nawierzchni umożliwiający jej stałą poprawę. Poprawa jakości tej drogi pozwoliłaby na znaczną oszczędność czasu, a w przypadku ruchu samochodowego także paliwa oraz pieniędzy. Rozwiązany zostałby również problem poruszania się po tej drodze pieszo lub rowerem w tumanach kurzu, bądź omijając dziury wypełnione wodą.

 

Prace remontowe na drodze rozpoczęły się w 2016 roku po otrzymaniu wszystkich potrzebnych pozwoleń, związanych z ochroną przyrody, w tym także z Naturą 2000. W projekcie remontu założono wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz mieszanki mineralno-emulsyjnej mającej w składzie do 4% asfaltu. Nawierzchnia ta ma być położona w najnowszej technologii ,,na zimno", niemającej nic wspólnego z ,,laniem" wrzącego asfaltu. Rozpoczęte prace dodatkowo nie wymagają zaburzenia stosunków wodnych ani wycinania drzew, gdyż objęły obszar istniejącej już od dawna drogi.

 

Informacja o proteście i apelu o zatrzymanie przebudowy tej drogi części naukowców i organizacji pozarządowych napawa nas głębokim smutkiem i oburzeniem. Sygnalizowane w apelu obawy o możliwość przekraczania prędkości, i sugerowana możliwość wielu kolizji z dużymi zwierzętami, są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Zakładana 3,5 metrowa szerokość tej drogi i ograniczenie prędkości do 30km/h oraz ,,mijanki" zapewniają, że Droga Narewkowska będzie nadal lokalną drogą leśną, tyle że udostępnioną do ruchu.

 

Zdumiewa nas aktywność naukowców i organizacji pozarządowych przejawiana teraz a nie trzy lata temu kiedy powstawały dokumenty projektowe i trwały ich uzgodnienia. Postulaty ochrony środowiska naturalnego nie mogą być powodem pozbawiania nas mieszkańców godnych warunków życia. Chcąc zatrzymać modernizację Drogi Narewkowskiej kluczowej dla naszego codziennego życia, nie bierze się pod uwagę potrzeb lokalnej społeczności.

 

Nasze stanowisko jest przejawem troski o właściwy kierunek rozwoju Gminy Białowieża i regionu Puszczy Białowieskiej. Prosimy o udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia dla potrzebnego i oczekiwanego remontu Drogi Narewkowskiej według dotychczasowego projektu.