Stanowisko w sprawie wyborów korespondencyjnych

ARTYKUŁY » Artykuły » Stanowisko w sprawie wyborów korespondencyjnych

Działające przy Fundacji Batorego Zespoły Ekspertów Prawnych i Ekspertów Wyborczych wspólnie apelują o przełożenie terminu wyborów prezydenckich. Eksperci są zgodni , że wybory korespondencyjne nie gwarantują bezpieczeństwa  ani wyborcom, ani pracownikom Poczty Polskiej, ani też członkom komisji wyborczych.

Sprawność polskiego państwa poznamy nie po tym, czy uda się zorganizować wybory prezydenckie w planowanym początkowo terminie, ale po tym, jak sprawnie będą działać szpitale, jak łatwo dostępna będzie niezbędna aparatura medyczna i środki ochrony, jak bardzo uda się zminimalizować społeczne i gospodarcze konsekwencje kryzysu.

Uchwalone przez Sejm nowe regulacje są niejasne i w znacznym stopniu uzależniają wybory od administracji rządowej. Głosowanie w tym trybie nie będzie spełniać demokratycznych standardów. W tak krótkim czasie nie uda się przygotować wyborów tak, aby zagwarantować tajność, równość i bezpośredniość głosowania i zapobiec nadużyciom. W obecnej sytuacji nie ma też szans na prowadzenie kampanii wyborczej na równych zasadach, a jest to niezbędny warunek uczciwych wyborów.

Forsowane na maj wybory nie staną się żadnym „świętem demokracji”. Konstytucja RP stwarza możliwości przesunięcia terminu głosowania. Eksperci prawni i wyborczy Fundacji Batorego wspólnie apelują o to, żeby z tych możliwości skorzystać.

Zespół Ekspertów Wyborczych działający przy Fundacji im. Stefana Batorego zajmuje się analizą prawa wyborczego przedstawiając propozycje zmiany w prawie i praktyce organizacji wyborów w kierunku zwiększenia uczestnictwa w wyborach i podniesienia reprezentatywności wyników wyborczych. 

Zespół Ekspertów Prawnych zajmuje się oceną zgodności uchwalanych przez władze ustawodawczą aktów prawnych z Konstytucją RP, normami międzynarodowymi oraz demokratycznymi standardami państwa prawa. Monitoruje funkcjonowanie  wymiaru sprawiedliwości i przedstawia propozycje jego naprawy.