Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna finalistami!

ARCHIWUM »  Archiwum » Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna finalistami!

Aktywność mieszkańców wsi i małych miejscowości, sąsiedzkie miejsca spotkań, wspólne decydowanie i sukcesy najmłodszych. Wśród finalistów są Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna! Uroczysta gala odbyła się  5. czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.

Żywa idea samorządu

W akcji Masz Głos wzięło w tym roku udział 350 grup z całej Polski, w tym między innymi grupy nieformalne, organizacje, biblioteki i szkoły. Siedem z nich otrzymało Nagrody Super Samorząd, przyznawane za dokonanie pozytywnych zmian w miejscu zamieszkania. Tytuł ten otrzymują wspólnie uczestnicy akcji oraz wspierające ich władze lokalne – nagrody przypominają, że samorząd to wspólnota ludzi, a nie tylko przedstawiciele władz. – Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność – mówi Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego.

 

Prawdziwie lokalne nagrody

Akcja Masz Głos od 2002 roku wspiera różne grupy, które prowadzą działania na rzecz swojego otoczenia. Wiele z nich to grupy funkcjonujące na wsi lub w małych miastach. W tym roku wszystkie inicjatywy wyróżnione nagrodą Super Samorząd są spoza miast wojewódzkich. Akcja Masz Głos udowadnia, że wbrew stereotypom aktywność społeczna nie cechuje wyłącznie dużych miast. Myśląc o zaangażowaniu obywatelskim, zwykle bierze się pod uwagę tylko stowarzyszenia i fundacje. My wspieramy i doceniamy też grupy nieformalne, parafie, sołectwa i instytucje takie jak biblioteki lub szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – tłumaczy Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór.

 

Akcja łączy obywateli i obywatelki

Wszyscy laureaci zaangażowali się w partycypacyjność procesu podejmowania decyzji. Prowadzono diagnozy społeczne, mieszkańców i mieszkanki zapraszano na spotkania, spacery badawcze oraz warsztaty projektowania. Wysłuchanie głosu różnych grup mieszkańców gwarantuje, że spełnione zostaną potrzeby tych osób, które często pozostają na marginesie, na przykład dzieci, osób starszych czy z niepełnosprawnością. Uczestnicy akcji Masz Głos do planowania zmian zapraszają całą społeczność. To wzór nie tylko dla innych samorządów, ale też dla władz państwowych – mówi Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.