Sukces Bielszczan - Uczniów i Szkoły w XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

ARCHIWUM »  Archiwum » Sukces Bielszczan - Uczniów i Szkoły w XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim zdobył I miejsce w kategorii szkół. Puchar dla szkoły ufundował Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk. Drugie miejsce zajął Zespół Szkól nr 3 w Łukowie, a trzecie Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim.

 

W dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 170 uczestników reprezentujących szkoły z wyłonionych spośród 2321 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych .z 25 powiatów znajdujących się w trzech województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Patronat honorowy nad olimpiadą objęła rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego prof. dr hab. Alina Janocha przedstawiła przewodniczących jury – pracowników naukowych uczelni – w poszczególnych blokach tematycznych.

 

Podczas uroczystego otwarcia OWiUR głos zabrał Bolesław Hryniewicki, dyrektor i gospodarz szkoły. Przywitał dostojnych gości, egzaminatorów, uczniów. Gospodarzem olimpiady szkoła była już po raz czwarty.

 

Przed obiadem uczestnicy rozwiązywali test, a po obiedzie przystąpili do zadań praktycznych. Ich opiekunowie mieli okazję zwiedzić pobliski Kamienny Dwór. Wieczorem, młodzież odpoczywała, a jurorzy spotkali się z nauczycielami, celem omówienia wyników zmagań ich podopiecznych. Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w sobotę 13 kwietnia. Uczniowie szkoły w Bielsku Podlaskim przygotowali program artystyczny. Przed gośćmi wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kukułki”.

 

 

Ogłoszenie wyników

 

 

Przed uroczystym ogłoszeniem wyników 13 kwietnia odbyło się otwarcie nowej pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy później uczestniczyli też w gali wręczania nagród laureatom olimpiady: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim Anatol Grzegorz Tymiński, kierownik projektu Aneta Matłowska oraz członkowie jury w bloku gastronomia.

 

Uczniowie na uroczystość ogłoszenia wyników przygotowali program artystyczny – piosenkę w wykonaniu Weroniki Fiedoruk z klasy I TE. Wiele humoru wynikającego z pracy rolnika wniósł kabaret w wykonaniu Dawida Sarosiuka, Klaudiusza Kryńskiego, Adama Wildemana (II TE) i Pawła Sokołowskiego (II TZ). Telefoniczne rozmowy relacjonujące pobyt na wczasach, przerywane odgłosem ryku zwierząt zdradzały jednoznacznie jaką wyobraźnią kierował się opowiadający swoje wrażenia „wczasowicz”. Oczywiście nie mogło się obejść bez występu zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” pod kierownictwem Mikołaja Turkowicza.

 

Na galę ogłoszenia wyników przybył starosta Sławomir Jerzy Snarski, wice burmistrz Bożena Zwolińska oraz reprezentant wójt Raisy Rajeckiej. Wszyscy oni ufundowali dodatkowe nagrody laureatom.

 

Przed ogłoszeniem wyników głos zabrał dyrektor ZS nr 4 Bolesław Hryniewicki. Przedstawił on, wykorzystując prezentacje multimedialną, historię szkoły i jej obecną działalność. Podkreślił prowadzoną z dużym powodzeniem współpracę szkół z uczelniami wyższymi. Sekretarz Komitetu Okręgowego OWiUR Małgorzata Wyrzykowska przedstawiła harmonogram olimpiady.

 

Wyniki zmagań młodzieży przedstawiła Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWiUR, Prof. dr hab. Alina Janocha. Profesor ogłosiła listę 25 laureatów olimpiady w poszczególnych blokach tematycznych. Aż czterech uczniów ZS nr 4 znalazło się w gronie laureatów: I miejsce w bloku produkcja zwierzęca zdobył Jakub Rybak (III TZ), członek ZPIT „Podlaskie Kukułki”, fotoreporter, II miejsce w bloku produkcja zwierzęca zdobył Karol Łobasiuk (IV TZ), III miejsce w bloku gastronomia wywalczyła Gabriela Kozak (IV TŻ), córka absolwenta szkoły i znaczącego rolnika z Augustowa, IV miejsce w bloku produkcja roślinna wywalczył Ireneusz Birycki (II TZ).

 

Z dużą dozą humoru odbyła się gala wręczania nagród rzeczowych laureatom. Podczas gali głos zabrało kilku gości, w tym starosta Sławomir Jerzy Snarski, który podkreślił rolę nauki i rywalizacji, by stawać się coraz lepszym. Podkreślił też rangę olimpiady, możliwość sprawdzenia się w konkurencji, a przede wszystkim reprezentowania szkoły. Wyraził wdzięczność za podjętą pracę przez uczniów i nauczycieli, życzył sukcesów na szczeblu ogólnopolskim centralnym, który odbędzie się w czerwcu w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

 

Dyrektor Bolesław Hryniewicki odbierając grawerton, dyplom i puchar podziękował za cenne wyróżnienie szkoły - pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół startujących w olimpiadzie. Za wzorową organizację olimpiady przewodnicząca Janocha wręczyła upominki nauczycielom szkoły: Annie Koladzie, Annie Radziewicz i kierownik internatu Marii Bednarczyk. Szczególne podziękowania otrzymał wyróżniony dyrektor Hryniewicki.

 

Olimpiada zakończyła się podziękowaniem dla instytucji i firm za wsparcie organizacji imprezy.

 

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Alina Janocha, na ręce Pana Dyrektora Bolesława Hryniewickiego złożyła serdeczne podziękowania za merytoryczne przygotowanie obiektu, zaangażowanie oraz gościnność. Podziękowania zostały również skierowane do wszystkich sponsorów. Ciepłe słowa trafiły także do nauczycieli przygotowujących młodzież oraz jurorów.

 

 

Skład Komisji

 

 

Jurorami w tej edycji olimpiady byli: Prof. nzw. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – Przewodnicząca Jurorów, Prof. nzw. dr hab. Ewa Wójcik, Prof. nzw. dr hab. Dorota Banaszewska, Dr inż. Krystian Tarczyński, Prof. nzw. dr hab. Marek Gugała, dr inż. Robert Rudziński, dr inż. Anna Sikorska, Prof. nzw. dr hab. Jacek Sosnowski, Dr inż. Milena Truba, Mgr inż. Ewelina Toczyska, Prof. nzw. dr hab. Anna Milczarek, Prof. zw. dr hab. Teresa Banaszkiewicz, Mgr Katarzyna Kurowsk, Mgr Milena Kobylińsk, Prof. nzw. dr hab. Katarzyna Antosik, Dr inż. Krzysztof Kapela, Dr inż. Jacek Rak, Dr inż. Marek Niewęgłowski, Dr inż. Stanisław Szarek, Mgr inż. Sławomir Rogulski, Mgr Maria Sudnik, Mgr Henryka Borkowska, Lekarz wet. Katarzyna Rzepniewska, Dr n. wet. Mikołaj Chrol, Mgr inż. Tadeusz Zduniuk. gr inż. Wawrzyniec Wichrowski, Sekretarz Komitetu Okręgowego OWiUR Małgorzata Wyrzykowska.

  

Lista laureatów eliminacji okręgowych OWiUR – I miejsca w blokach

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejscowość

Blok

Wawrzeńczuk Mateusz

ZSOiZ

Czyżew

Agrobiznes

Sokołowski Radosław

ZSR

Krzyżewo

Produkcja roślinna

Rybak Jakub

ZS nr 4

Bielsk Podlaski

Produkcja zwierzęca

Jarząbek Karol

ZS

Stare Lubiejewo

Mechanizacja rolnictwa

Buczyński Damian

ZS

Suwałki

Gastronomia

Krasuska Małgorzata

ZS nr 3

Łuków

Technologia żywności

Hryszko Wioletta

ZSR

Białystok

Architektura krajobrazu

Przezdziak Patrycja

ZS MSC

Mińsk Mazowiecki

Weterynaria

 

 

Lista laureatów eliminacji okręgowych OWiUR – II miejsca w blokach

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejscowość

Blok

Trendak Piotr

ZS nr 3

Łuków

Agrobiznes

Pęza Mateusz

ZSR

Krzyżewo

Produkcja roślinna

Łobasiuk Karol

ZS nr 4

Bielsk Podlaski

Produkcja zwierzęca

Adamiuk Adrian

ZSCKR

Leśna Podlaska

Mechanizacja rolnictwa

Gawinek Katarzyna

ZS

Miętne

Gastronomia

Żaczek Dominik

ZS

Miętne

Technologia żywności

Jarząbski Miłosz

ZS CKR

Suwałki

Architektura krajobrazu

Duszyńska Maja

ZS MSC

Mińsk Mazowiecki

Weterynaria

 

 

Lista laureatów eliminacji okręgowych OWiUR – III miejsca w blokach

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejscowość

Blok

Patejuk Karolina Renata

ZS nr 3

Korolówka Osada

Agrobiznes

Michalak Paweł

ZSR

Ostrożany

Produkcja roślinna

Jakubiak Arkadiusz

ZSWiO

Łomża

Produkcja zwierzęca

Sionek Krzysztof

ZS

Miętne

Mechanizacja rolnictwa

Kozak Gabriela

ZS nr 4

Bielsk Podlaski

Gastronomia

Korlaga Aleksandra

ZS nr 3

Łuków

Technologia żywności

Kalinowska Patrycja

ZSR CKP

Białystok

Architektura krajobrazu

Gromadowska Angelika

ZS MSC

Mińsk Mazowiecki

Weterynaria

 

Nagrody dla laureatów olimpiady ufundowali:

 

· JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk;

 

· Komitet Okrgowy OWiUR w Siedlcach – Przewodnicząca dr hab. inż. Alina Janocha, prof. uczelni

 

· Firma UNIBUS w Bielsku Podlaskim

 

· Starosta Powiatu Bielskiego – dr inż. Sławomir Jerzy Snarski;

 

· Starosta Powiatu Siedleckiego – Karol Tchórzewski;

 

· Wójt Gminy Siedlce – dr inż. Henryk Brodowski;

 

· Wójt Gminy Bielsk Podlaski – mgr Raisa Rajecka

 

· Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach – Dyrektor Adam Skup;

 

· Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierzt w Poznaniu z siedzib w Tulcach

 

· „M” Zakład Masarski Pachwicewicz, Bondarczuk, Rutkowski – spółka jawna w Bielsku Podlaskim

 

· Bank SpóBdzielczy w Bielsku Podlaskim

 

· Cukiernia – Piekarnia EMMA w Bielsku Podlaskim

 

· Firma Energo Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 

· Firma Suempol Sp. z o.o. Bielsk Podlaski

 

· Gospodarstwo rolne – Andrzej Brzozowski – Łapy

 

· Gospodarstwo rolne – Łobasiuk Jan – Bielsk Podlaski

 

· Gospodarstwo rolne – Marek Gugała – Siedlce

 

· Hurtownia Owocowo-Warzywna „Sadek” w Bielsku Podlaskim

 

· Polska Sie

 

Sklepów „Arhelan” Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 

· Firma MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim

 

· Przedsibiorstwo Drogowe – Mostowe Maksbud Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 

· Wipasz S.A. – Wytwórnia pasz

 

· ZakBady Misne „Łuniewscy” – Kostry Śmiejki – właściciel zakładu Eugeniusz Łuniewski

 

· Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski – mgr Jarosław Borowski

 

· ZakBady Misne Sokow S.A.

 

· „Bielmlek” Spółdzielnia Mleczarska