Święto Niepodległości w Domanowie

ARTYKUŁY » Artykuły » Święto Niepodległości w Domanowie

Obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę połączone z upamiętnieniem nauczycieli zamordowanych w Katyniu i Charkowie.

 

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie ojczyzny oraz źródłem wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością, którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Brańsk były wyjątkowe, ponieważ zostały połączone z uroczystością odsłonięcia i poświęcenia tablic upamiętniających nauczycieli Szkoły Powszechnej w Domanowie zamordowanych w 1940 r. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej Janowski oraz mieszkańcy wsi Domanowo.

 

W uroczystościach wzięli udział Jego Ekscelencja ks bp Piotr Sawczuk, Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski, Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy Pan Maciej Bobel, Dowódca Podlaskiej Brygady Obrony Tertorialnej płk Sławomir Kocanowski, przedstawiciele gminy Kleszczele, Radni Rady Gminy Brańsk, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Brańsk oraz mieszkańcy gminy. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ojczyzny i przodków walczących o honor i wolność kraju. Po liturgii, odbył się przemarsz do figurki Matki Boskiej, gdzie delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów.

 

Przy śpiewie pieśni patriotycznych i akompaniamencie akordeonu zebrani udali się na teren szkoły podstawowej aby uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablic por. Emila Wiktora Gładysiewicza oraz ppor. Franciszka Józefa Grissbacha. Odsłonięcia tablic dokonali przedstawiciele rodzin upamiętnianych bohaterów. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w siedzibie szkoły podstawowej gdzie swoje przemówienia wygłosili Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski, Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski oraz członkowie rodzin dwóch oficerów. Część artystyczną – pantomimę wykonali uczniowie tutejszej szkoły. Na zakończenie o tragicznych losach dwóch upamiętnianych nauczycieli opowiedział Pan Zbigniew Romaniuk – nauczyciel i historyk.

 

Podczas uroczystości śpiew patriotycznych pieśni wykonał lokalny zespół ludowy „Mianka” z Mnia.