Szokująca zmiana polityki wobec GMO w Polsce

ARCHIWUM »  Archiwum » Szokująca zmiana polityki wobec GMO w Polsce

PiS wprowadza GMO tylnymi drzwiami i proponuje przesunięcie terminu
wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO o kolejne 4 lata!
Zakaz stosowania pasz GMO został wprowadzony ustawą w 2006 r. i miał
wejść w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 12
sierpnia 2008 r. Termin wejścia w życie ww. zakazu został jednak
ponownie przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r., a później na dzień 1
stycznia 2017 r. ...CO BYŁO MOCNO KRYTYKOWANE PRZEZ POSŁÓW PiS.
UWAGA! Obecny projekt ustawy o paszach, autorstwa Ministra Rolnictwa
(PiS), przesuwa termin wejścia w życie ww. zakazu na dzień 1 stycznia
2021 r., czyli o kolejne 4 lata!

PiS proponuje też tworzenie stref upraw GMO!!!
Projekt "Ustawy o zmianie  ustawy o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw  z dnia 29
czerwca 2016 "(!) sugeruje, że możliwa jest
koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie upraw tradycyjnych i GMO.
JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIE JEST TO MOŻLIWE!
UWAGA! W projekcie  ustawy wspomnianej wyżej są min. zapisy:
Art. 49a  1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą
wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2:
Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej
prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej
dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”… itd.


Nowa postawa partii Prawo i Sprawiedliwość jest kontrowersyjnym zwrotem
od dotychczasowego stanowiska przeciwko importowi i uprawie GMO oraz
jego stosowaniu w paszach. Zarówno obecny Minister Środowiska, prof. Jan
Szyszko, jak i Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, Krzysztof
Ardanowski, publicznie wypowiadali się za wprowadzeniem całkowitego
zakazu GMO m.in. w czasie konferencji prasowej w  2012 roku
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=FF16B5E6364B2605C1257A2B00334356


Z uwagi na mocne stanowisko PiS (w przeszłości), który opowiadał się
przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było
zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i
wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego.

TO SKANDAL! NOWE STANOWISKO PiS WOBEC POWYŻSZYCH USTAW TO WYRAŹNY GEST
POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI
POLAKÓW.

Niżej podpisane organizacje domagają się, by Rząd PiS wytłumaczył się z
tej zaskakującej zmiany w stronę upraw i pasz GMO, które stanowią
zagrożenie dla środowiska naturalnego, dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz
dla polskiego rolnictwa.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Sir Julian
Rose - prezes, rolnik, pisarz
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO - Anna Szmelcer - prezes, specjalista
biolog
Stowarzyszenie BEST PROEKO, Anna Bednarek - prezes
Stowarzyszenie EKOLAND o/Zachodniopomorski, Edyta Jaroszewska - Nowak,
prezes, rolniczka
Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT,  
Lena Huppert – prezes

Adres do korespondencji:
Sir Julian Rose, prezes
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland, tel./fax +48 33 8797114,  biuro@icppc.pl