Urodziny Żubra Pompika

ARTYKUŁY » Artykuły » Urodziny Żubra Pompika

Żubr Pompik, bohater niezwykle popularnej serii książek dla dzieci, 27 września 2021 r. świętował swoje 13. urodziny! Tegoroczne dwudniowe obchody rocznicy urodzin tego sympatycznego żubra zainaugurował sam autor, Tomasz Samojlik, spotkaniem w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego. Nieprzypadkowo wybrał to miejsce, bowiem tu, w 2014 r. po raz pierwszy Pompik świętował swoje symboliczne, wówczas szóste urodziny. Hajnowskie bibliotekarki, obserwując coraz większe zainteresowanie młodych czytelników serią przygód żubrzej rodziny zamieszkującej Puszczę Białowieską, postanowiły wspólnie z autorem zorganizować spotkanie urodzinowe z udziałem uczniów jednej ze szkół podstawowych. Atmosfera była sympatyczna, a dzieci tak podekscytowane niecodzienną okazją do spotkania z autorem, że i rok później udało się namówić pana Tomasza Samojlika do wspólnych obchodów literackich urodzin Pompika. Tym samym impreza wpisała się w kalendarz bibliotecznych uroczystości i co roku, we wrześniu, wspólnie z dziećmi i najwierniejszymi czytelnikami obchodzone są kolejne Pompikowe urodziny.

Spotkanie z władzami miasta, dyrektorami placówek przedszkolnych i kulturalnych, w trakcie którego autor podzielił się fragmentem historii żubra Pompika i opowiedział o swoich planach związanych z bohaterem, było również okazją do podkreślenia faktu, jak ważną rolę w promowaniu naszego regionu i wartości ekologicznych pełnią książki Tomasza Samojlika.

W specjalnym liście od Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, odczytanym przez wicedyrektor Książnicy Podlaskiej w Białymstoku – panią Katarzynę Siemieniuk, w kierunku autora spłynęły słowa uznania i podziwu dla jego działalności literackiej, z życzeniami dalszych sukcesów zarówno pisarskich, jak i tych zawodowych. Tego samego życzą mu zapewne czytelnicy, licząc na to, że wena pisarska i coraz to nowe pomysły nie opuszczą go przez kolejne lata.

Justyna Perestret

MBP w Hajnówce