V Olimpiada Aktywności Wiejskiej

ARTYKUŁY » Artykuły » V Olimpiada Aktywności Wiejskiej

 "Olimpiada Aktywności Wiejskiej" to inicjatywa, mająca na celu pobudzanie aktywności mieszkańców wsi oraz ich angażowanie do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które aktywizują małe społeczności oraz pozwalają rozwijać własne otoczenie. Skierowana jest do liderów środowisk lokalnych, grup nieformalnych, stowarzyszeń i fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych czy sołectw, działających na terenie województwa podlaskiego.

 

Olimpiada stwarza możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w życie lokalnej społeczności,działają na rzecz poprawy swego otoczenia, kultywują miejscowe tradycje i wpływają na integracje mieszkańców.

 

W tym roku na konkurs wpłynęły 62 zgłoszenia. Konkurs podzielono na trzy kategorie. W każdej z nich Kapituła konkursu postanowiła nagrodzić pięć miejsc i przyznać siedem wyróżnień.

 

I działania skierowane do społeczności jednej bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy:

 

1. Sołectwo Hołody – sołtys Katarzyna Popławska, (gm. Bielsk Podlaski)

 

Park – rodzinne miejsce odpoczynku – inicjatywa mieszkańców i sołtyski wsi. Fundusze na budowę pochodzą z konkursu „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenia Euroregion Puszcza Białowieska, gm. Bielsk Podlaski oraz ze zbiórki wśród mieszkańców. Przy sprzątaniu parku, karczowaniu, nasadzaniu pracowali mieszkańcy i strażacy OSP. Wyremontowano też sąsiadujący z parkiem przystanek autobusowy.

 

2. OSP Boćki,

 

Boćkowscy strażacy organizują wiele szkoleń ratowniczych dla różnych grup wiekowych mieszkańców gm. Boćki. Nagrodzone zostały „Warsztaty ratownicze Boćki 2019″– wzięło w nich udział ponad 100 osób. W części praktycznej uczestniczyło 5 jednostek: OSP Boćki, OSP Andryjanki, OSP Dubno, OSP Wygonowo, OSP Łubin Kościelny.

 

3. Stowarzyszenie Placówka, (powiat Sokółka)

 

Miejsce rekreacji w Bagnach dla całej rodziny” – dzięki osobistej pracy mieszkańców we wsi powstała wiata na spotkania integracyjne, a plac zabaw dla dzieci zyskał nowy wygląd oraz karuzelę. Mieszkańcy postawili też bezpieczne ogrodzenie.

 

4. Stowarzyszenie Moszczonka z Moszczony Pańskiej (gm. Nurzec Stacja)

 

Cykl warsztatów kulinarnych ph. „Moszczonka – płótno, glina i mąka”,

 

5. Klub Seniora + w Czeremsze.

 

Organizacja warsztatów w ramach projektu „Artystycznej obróbki drewna”.

 

Wyróżnienia przyznano: Koło Gospodyń Wiejskich “Jezioranki” w Siemianówce, Sołectwo Kolonia Koplany, Sołectwo Kobylin Cieszymy, Małgorzata Dojnikowska, OSP Borkowo, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Krasnopolu oraz Sołectwo Pięciowłóki.

 

II. działania skierowane do minimum trzech miejscowości w gminie:

 

1. Stowarzyszenie KGW Gminy Stawiski,

 

Czerwony Kapturek w adaptacji seniorów ze Stawisk” – uszyli stroje, zaprojektowali i wykonali dekoracje, przygotowali scenariusz i zagrali! I to jak! Publicznością były dzieci oraz młodzież z okolicznych szkół i przedszkoli.

 

2. Grupa nieformalna - Halina Raducha, Celina Łazuk-Woroniecka, Magdalena Łazuk – ze wsi Harasimowicze, (powiat Sokółka) postanowiła „By pamięć o Gen. Edwardzie Józefie Godlewskim zakorzenić w ludzkich sercach”. Doprowadziły do powstania miejsca pamięci na terenie dawnego dzikiego wysypiska.

 

3. Kolo Gospodyń Wiejskich w Bohdanie,(gm. Dobrzyniewo)

 

Zorganizowanie „Biesiady Szlacheckiej” wraz z inscenizacją fragmentów utworu “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej z okolicznych miejscowości. W biesiadzie w miejscowej świetlicy wzięli udział mieszkańcy okolicznych wsi – w kostiumach!

 

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Toporkach, (gm. Kleszczele)

 

5 Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Czeremsze.

 

Wyróżnienia: Bożena Jabłońska, gm. Juchnowiec Kościelny, Grupa nieformalna – Klub Kulinarny Dzięgiele, Koło Gospodyń Wiejskich Królewianki, Koło Gospodyń Wiejskich „Sreberka” w Srebrnej, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łupiance Starej, Grupa Nieformalna Klub Seniora z Turośni Kościelnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ignatkach.

 

III. Działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa:

 

1 Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości z Sak w gminie Kleszczele,

 

Projekt „Utkane chwile” to rodzinne półkolonie dla mieszkańców gm. Kleszczele i Czeremcha nad zalewem w Repczycach. Odbyły się warsztaty tkackie, kulinarne, taneczne, białego śpiewu i makramy. Najmłodsi mieli zapewnione animacje, a wszyscy uczestnicy darmowy dojazd na zajęcia. Finałem był plenerowy koncert na Dni Kleszczel. Powstaje strona utkanechwile.pl.

 

2. Stowarzyszenie Kawaleryjskie i. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie,

 

Obchody 75. rocznicy bitwy pod Piastunem Żelaznym zgromadziły ponad 400 uczestników. Odbyła się rekonstrukcja bitwy, koncert pieśni patriotycznych oraz uroczystość wspomnieniowa.

 

3 Niepełnosprawni w Grodzie (gm. Korycin)

 

Kultywowanie tradycji rękodzielniczych i integracja osób niepełnosprawnych, cykliczne warsztaty średniowiecznych pamiątek, udział w otwarciu Parku Kulturowego w Milewszczyźnie a także sprzedaż wyrobów na straganie.

 

4. Amatorski Teatr z Dzięciołowki (gm. Korycin)

 

5. Koło Gospodyń Wiejskich „Boróweczki” (gm. Szumowo) za tradycyjny korowód „Wiwat ostatki, wiwat zapusty”,

  

Wyróżnienia: Koło Gospodyń Wiejskich w Olendach, Koło Gospodyń Wiejskich w Radziłowie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport, Grupa Nieformalna “Aktywne Słoneczka”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Szudziałowo, Stowarzyszenie IDEA oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Żochowiacy”.

 

Konkurs współfinansowany jest z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zorganizował go Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł, wyróżnieni po 500 zł.

 

(sok)