Wojowniczki e-biznesu

ARTYKUŁY » Artykuły » Wojowniczki e-biznesu

 

 

Wojowniczki e-biznesu. Jaki jest profil kobiet, które chcą budować biznes online? [RAPORT Fundacji Kobiety e-biznesu]

 

Pierwsza edycja programu edukacyjno-rozwojowego dla kobiet „TOP Women w e-biznesie” dobiega końca. W czerwcu aktywne uczestniczki zajęć otrzymają certyfikaty potwierdzające ich wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie budowania biznesu w internecie. Do Programu zgłosiło się 400 kobiet na 200 miejsc. Ponieważ taki program w Polsce został uruchomiony po raz pierwszy, Fundacja postanowiła zbadać profil aplikujących pań. 370 kobiet wypełniło specjalnie przygotowaną ankietę, której wyniki zostały zebrane w raporcie „Wojowniczki e-biznesu. Profil kobiet zainteresowanych budowaniem biznesu online.”

 

Rys demograficzny

 

Mieszkanki dużych miast najliczniej reprezentują „wojowniczki e-biznesu” - jest ich aż 55%. Kobiety
z małych miast i wiosek (poniżej 10 tys. mieszkańców) to druga największa grupa, stanowiąca 18% ankietowanych. Oznacza to, że w małych ośrodkach miejskich i wiejskich kobiety chcą się rozwijać, zadbać o swoją przyszłość i niezależność, wbrew panującym stereotypom. Udział w rekrutacji osób z Anglii, Szwecji, Niemiec, USA i Hiszpanii to dowód, że nauka przez internet nie ma granic.

 

Rozpiętość wiekowa kobiet zainteresowanych zbudowaniem czy też rozwinięciem biznesu online wynosi 19 - 65 lat, z czego najwięcej stanowią kobiety w przedziale 36 – 50 lat (46%), a młodsze (25 – 35 lat) to 35% ankietowanych, a niemal co piąta jest w wieku 50+. To pokazuje, że kobiety najbardziej aktywne zawodowo na rynku pracy chcą się rozwijać w obszarze digital, gdyż tu widzą szanse na rozwój.

 

- Niezwykle ucieszył nas udział w projekcie kobiet w wieku 50+, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i uruchomić biznes online. Pandemia pokazała, że ta grupa jest niezwykle obiecująca pod względem potencjału zakupowego. To właśnie dojrzalsze osoby znacząco poszerzyły grono dotychczasowych klientów sklepów online. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do roku 2050 grupa silver ma stanowić aż 45% populacji Polski. Możemy zatem założyć, że jeśli tendencja związana z przyrostem naturalnym nie zmieni się, w ciągu kolejnych trzydziestu lat cztery na dziesięć osób w naszym kraju będą w wieku emerytalnym. To ogromny potencjał do zagospodarowania przez biznes – mówią Katarzyna Kinasz Dyrektor Regionu oraz Małgorzata Hadam Regionalny Menadżer Sprzedaży ds. klientów biznesowych, BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

 

 

Potrzeba nauki i rozwoju

 

Co ciekawe, z ankiet wynika, że 47% pań, które aktualnie pracują u innego pracodawcy, chce podwyższać kompetencje w biznesie online. Natomiast 20% prowadzi swoją działalność gospodarczą
i chce ją rozwijać w obszarze digital albo tutaj przenieść. Branże, w których kobiety już działają online to marketing i komunikacja (14%), po 8% przypada na finanse i bankowość oraz handel, a na dalszych miejscach plasuje się IT (6%) oraz moda, uroda i edukacja – po 5%. Wśród ankietowanych znalazły się panie, które realizują się w niestandardowych branżach, takich jak np. robotyka, zoologia, produkcja miedzi czy elektrotechnika.

 

We wrześniu 2020 roku Fundacja opublikowała raport „Potencjał kobiet w e-biznesie”, w którym dane dotyczące wykształcenia kobiet gotowych na wyzwania związane z e-biznesem są zbliżone z deklaracjami zawartymi w ankietach kobiet aplikujących do programu „TOP Women w e-biznesie”. W tegorocznym raporcie aż 60% badanych kobiet wskazało na wykształcenie wyższe (we wrześniu odsetek ten wynosił 91%), ale dodatkowo 26% ma wykształcenie podyplomowe.

 

Kobiety mogą zaskakiwać: ¾ spośród ankietowanych pań wyraziło chęć założenia własnego biznesu
i aż 85% stanowiły mieszkanki miejscowości do 10 tys. mieszkańców.

 

- Prawdopodobnie widzą tu alternatywę albo możliwość uzupełnienia swoich obecnych aktywności zawodowych. Prawdopodobnie w ten sposób chcą także powrócić na rynek pracy mamy, które do tej pory zajmowały się głównie domem i dziećmi. Najbardziej cieszy nas zmiana w podejściu do edukacji
i rozwijania własnych kompetencji. W kolejnych latach jeszcze bardziej umocni się handel internetowy, więc dobrze, aby jak najwięcej osób miało merytoryczną wiedzę umożliwiającą jego profesjonalne prowadzenie
zwraca uwagę Dorota Bachman, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu.

 

 

 

Doświadczenie w e-commerce

 

„Wojowniczki e-biznesu” często już mają doświadczenie w sprzedaży internetowej – głównie na OLX (66%) oraz Allegro (51%), a 12% spośród nich prowadziło już swój sklep internetowy. Trzeba też zwrócić uwagę, że aż 35% korzysta z kanałów social commerce, czyli Facebook, Instagram i TikTok. Wszystko wskazuje na to, że te kanały staną się niebawem znaczącymi marketplace.

 

 

 

Dla założycielek Fundacji Kobiety e-biznesu i jednocześnie autorek Programu dane zawarte w raporcie będą pomocne w przygotowaniu kolejnej edycji „TOP Women w e-biznesie”.

 

- Miniony rok w znacznym stopniu zmienił to, w jaki sposób kupujemy i płacimy. Rosnąca sprzedaż internetowa przyspieszyła cyfryzację w wielu obszarach, rodząc wyzwania dla małych i mikro firm, również tych prowadzonych przez kobiety. Upowszechnianie i popularyzacja sprzedaży w internecie spowodowały wzrost oczekiwań konsumentów, że płatności cyfrowe staną się powszechnie dostępną
i akceptowalną formą płatności w dowolnym miejscu i czasie. Jednak jak pokazują nasze badania, mniej niż połowa małych firm w Europie jest obecnie w stanie przyjmować płatności online. Sprostanie tym wymaganiom może być motorem napędowym i szansą na rozwój dla działających już lub dopiero startujących małych przedsiębiorstw –
mówi Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów
i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.

 

 

 

Raport „Wojowniczki e-biznesu: https://www.kobietyebiznesu.pl/raport-wojowniczki-e-biznesu/

 

Raport: „Potencjał kobiet w e-biznesie”: https://www.kobietyebiznesu.pl/raport-potencjal-kobiet-w-e-biznesie-wiedza-o-e-commerce/

 

 

 

O Fundacji

 

Fundacja Kobiety e-biznesu to polska organizacja non-profit zajmująca się poprawą życia kobiet i rozwojem zawodowym głównie w branży e-commerce. Organizacja określiła swoją misję, w której nadrzędnym celem jest dzielenie się wiedzą i wspieranie w rozwijaniu swoich kompetencji w działalności związanej z gospodarką cyfrową i rozwojem biznesu w internecie. Zarząd Fundacji – Anna Heimberger, Dorota Bachman, Agnieszka Brytan-Jędrzejowska chce pomagać kobietom w różnym wieku, na różnych etapach ich rozwoju zawodowego i osobistego, żeby mogły uczestniczyć w procesach związanych z rozwojem społeczeństwa o wysokich kompetencjach cyfrowych.

 

www.kobietyebiznesu.pl