XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

ARTYKUŁY » Artykuły »  XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

 

Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej
16 lat.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

 

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

 

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej
w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy
i przebywania w gospodarstwie rolnym.

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni nadesłać prace
do Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego (wg. miejsca zamieszkania)
do
01.04.2022 roku.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 Kasa wskazuje jako źródło wiedzy i materiałów kierowanych do najmłodszych stronę internetową www.krus.gov.pl. W zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, znajdują się m.in. kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze sześć (po trzy prace
z każdej grupy wiekowej), które prześle do Komisji Centralnej celem wyłonienia zwycięzców na szczeblu ogólnopolskim.

 

Na każdym etapie konkursu przewidziano szereg atrakcyjnych nagród i upominków.

  

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie.