XIV Białowieskie Integracje Artystyczne ,,Peretocze 2016” - prezentacja zespołów

ARCHIWUM »  Archiwum » XIV Białowieskie Integracje Artystyczne ,,Peretocze 2016” - prezentacja zespołów

Zespół tańca, muzyki i śpiewu „Biełyja Rosy”, Grodno – Białoruś

 

Zasłużony Zespół Republiki Białoruś - Zespół tańca, muzyki i śpiewu „Biełyja Rosy” który w 2017 roku będzie obchodzić swoje 30-lecie działa przy Filharmonii w Grodnie i jest jedynym profesjonalnym choreograficznym zespołem istniejącym poza stolicą Białorusi..  „Biełyja rosy” to znakomicie ze sobą współpracujący balet, wokaliści i orkiestra. W swoim repertuarze zespół posiada kilka programów białoruskich, a także program „Kolory świata” w ramach którego prezentowana jest muzyka, tańce i pieśni wielu innych narodów. Za wieloletni trud popularyzacji i promocji sztuki białoruskiej za granicą , zespół został nagrodzony wieloma państwowymi nagrodami. Większość koncertów „Biełyja rosy” wykonują za granicą. Na „Peretoczu” zaprezentują się świeżo po powrocie z turnee w Belgii, Francji i Chinach. Twórcą zespołu jest zasłużony działacz kultury Jewgienij Sztop. Od 13 lat zespołem kierują Zasłużeni Artyści Republiki Białoruś Wiera Wojnowa i Aleksander Awrukiewicz.

 

Zespół Białoruskiej Pieśni „Haradnica”, Grodno – Białoruś

 

Zespół „Haradnica” powstał w 1988 r. na bazie wokalnej grupy słynnego Zespołu Pieśni i Tańca Grodzieńszczyzny „Nioman”, ale już w 1990 jako samodzielny Zespół obronił znaczący na Białorusi Tytuł „Ludowy”.. Głównym celem działalności zespołu jest przedstawienie we współczesnej formie, pieśni, muzyki i tańca przodków ze szczególnym uwzględnieniem folkloru miasta Grodna. Stąd i nazwa „Haradnica” oznaczająca starożytną część tego miasta. Repertuar składa się wyłącznie z białoruskich ludowych pieśni, zapisanych przez kierownika Zespołu na Grodzieńszczyźnie, Wileńszczyźnie a nawet na Białostocczyźnie podczas licznych wędrówek i ekspedycji folklorystycznych. Dźwięczne głosy połączone z dobrą muzyką , ozdobione ludową choreografią i humorem – to wizytówka „Haradnicy”. Zespół „Haradnica” był uczestnikiem i jest laureatem wielu znaczących międzynarodowych festiwali folklorystycznych min w ; Polsce, Białorusi, Litwie, Łotwie, Rosji, we Włoszech, na Ukrainie a nawet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kierownikiem zespołu jest Aleksander Łojka, akompaniatorem Aleksander Suworau, zaś choreografem Wiktar Starawojtau.

 

Zespół Pieśni i Tańca “ŠVIESA”, Wilno – Litwa

 

Zespół Pieśni i Tańca „Šviesa” Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Wychowaniu istnieje od 1954 r. Grupa składająca się ze studentów różnych specjalności, młodzieńczością, dynamizmem i profesjonalizmem promuje tradycyjną sztukę ludową , stale poszukując nowych form wyrazu artystycznego. W repertuarze zespołu są nietylkolitewskiepieśni ludowe, tańce i melodiesą, ale także fragmenty muzyki współczesnej oparte o najlepsze tradycje muzyki ludowej. „Šviesa”łączy tradycyjne pieśni ludowe, tańcei orkiestrę, a także kompozycje stworzone specjalnie dla Zespołu. Orkiestra składa się z tradycyjnych instrumentów ludowych. Narodowe kostiumy zespołu są tworzone przez profesjonalnych projektantów ludowych i są wykonane zgodnie ze specyfiką różnych regionów Litwy. „Šviesa” regularnie uczestniczy w Krajowym Festiwalu Piosenki Litewskiej, które są wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa narodowego, a także w Festiwalu Piosenki i Tańca studentów państw bałtyckich "Gaudeamus". Jest uczestnikiem i laureatem wielu renomowanych Festiwali na Litwie i za granicą min. w: Polsce, Grecji, Niemczech, Włoszech, Turcji, Ukrainie i Izraelu. Liderem grupy jest JolantaKisielytėSadauskienė.

 

Zespół “Świtanak”, Białystok - Polska

 

Zespół Świtanak powstał w styczniu 2009r. Jest charakterystycznym zespołem, gdyż w jego skład wchodzą same nauczycielki pracujące w jednej placówce w Przedszkolu Samorządowym nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku. Repertuar - to wyszukiwane przez członków zespołu stare piosenki ludowe w języku białoruskim prezentowane na sposób im bliski, bliski ich duszy, we współczesnej aranżacji, w większości są to piosenki o miłości bądź to spełnionej lub tej nieszczęśliwej. Ostatnimi czasy zespół próbuje również sił w pisaniu autorskich piosenek. W okresie kilkuletniej działalności rok rocznie “Świtanak” bierze udział w  Festiwalu Piosenki Białoruskiej  oraz innych festiwalach, konkursach, festynach w kraju i zagranicą. Zespół nagrał i wydał dotychczas dwie płyty: - w 2012r. płytę "A ci wy widzieli, a ci wy słyszali", w 2015 r. płytę „Tuman jaram….”

 

Białoruski Zespół „Ruczajok”, Białowieża – Polska

 

Zespół powstał w maju 2009 roku. Wykonuje muzykę regionalną, choć zdecydowana większość repertuaru to piosenki białoruskie. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Marek Zubrycki akompaniujący na akordeonie. Uczestnikami zespołu są mieszkańcy Białowieży i okolic. Grupa bierze udział w różnego rodzaju konkursach, festynach, festiwalach i koncertach. W 2014 roku zespół obchodził swój pierwszy jubileusz 5-lecia, przy tej okazji została wydana pierwsza płyta zespołu podsumowująca pięć lat pracy.

 

Čači Vorba, Lublin – Polska

 

Oryginalna mieszanka potraktowanej z pasją i fachowością tradycji (cygańskiej, bałkańskiej i karpackiej), własnych kompozycji pełnych mnóstwa nie-folkowych pomysłów czerpiących m.in. z jazzu, rocka, klasyki czy muzyki filmowej, sprawia iż muzyka Čači Vorba wymyka się utartym schematom. Wykonywana na tradycyjnych akustycznych instrumentach "cygańska fuzja" gatunków i stylów to wielopłaszczyznowe połączenie etnicznej transowości, rockowej dynamiki, subtelnych jazzujących harmonii i psychodelicznej przestrzeni, spojone charyzmatycznym głosem solistki grupy Marii Natanson. Z doskonale przyjętym brytyjskim debiutem na legendarnym WOMAD Festival, Nagrodą Niemieckich Krytyków Fonograficznych oraz ponad 400 koncertami w 19 krajach Čači Vorba postrzegana jest jako jeden z czołowych polskich wykonawców folkowych ostatnich kilku lat.

 

 Hoyraky, Bielsk Podlaski – Polska

 

Pomysł na stworzenie zespołu dojrzewał w głowach trzech obecnych muzyków – Jarka, Wieśka i Leszka – na długo przed jego oficjalnym powstaniem. Jednakże dopiero w styczniu 2011 roku odbyły się pierwsze próby, a podstawowy skład krystalizował się przez następne dwa miesiące. Nazwa „Hoyraky” – jak najbardziej adekwatna do członków zespołu – zrodziła się w młodej głowie córki basisty, Patrycji, i została entuzjastycznie przez wszystkich przyjęta. Początkowy repertuar zespołu stanowiły covery tak znanych tuzów ukraińskiego folku jak: Haydamaky, Horpyna, Mad Heads, z czasem dokonując ich przeróbek według własnych pomysłów. Repertuar grupy stale rośnie, poszerza się nie tylko o pieśni autorskie, ale i o popularne pieśni ludowe w nowej interpretacji. Ideą grupy jest wykorzystanie wielokulturowości własnego regionu jakim jest Podlasie poprzez łączenie tradycyjnych ukraińskich piosenek ludowych z elementami współczesnego rytmu (wzbogacając je szczyptą rocka i reggae). Tworząc zespół złożony z osób o różnym pochodzeniu narodowościowym i wyznaniowym, starano się dać dobry przykład dla różnych społeczności naszego regionu, aby powiedzenie „Muzyka łączy ludzi” nie było pustym sloganem.

 

Małe HDK, Hajnówka – Polska

 

Zespół wokalny - "Małe HDK" - istnieje od września 2011r., w nowym składzie od września 2012 r. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym ( 30 lub 45 min) . Uczestnicy pracują nad emisją głosu i uczą się śpiewu estradowego. "Małe HDK" jest uczestnikiem i laureatem wielu konkursów i festiwali. Instruktorem zespołu jest Marta Gredel – Iwaniuk - magister sztuki, nauczyciel śpiewu, logopeda.

 

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”, Siemiatycze – Polska

 

W maju 1984 roku instruktor Krzysztof Szyszko, tancerz Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie" przy ZW AWF w Białej Podlaskiej i uczestnik pierwszego kursu instruktorskiego z tańców odbywanego w ramach studiów AWF rozpoczął systematyczne zajęcia taneczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siemiatyczach. Zajęcia te z biegiem czasu przekształciły się w Zespół Pieśni i Tańca "Małe Podlasie". Obecnie do zespołu należy około 100 dzieci ze wszystkich siemiatyckich szkół, skupionych w czterech grupach wiekowych. Zespół prezentuje polskie tańce narodowe: polonezy, mazury, krakowiaki, kujawiaki i oberki, łącząc je w opowieści z historii naszego kraju. Pracę swoja skupia nad regionami wschodniej Polski oraz państw ościennych: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. Wszystkie tańce prezentowane są we właściwych strojach ludowych, których wykonanie było również częścią wychowania patriotycznego. Za swoją pracę zespół otrzymywał wielokrotnie nagrody na konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych, oraz nagrody różnych organizacji samorządowych, oświatowych i kulturalnych.

 

Dawid Szymczuk BAND, Hajnówka - Polska

 

Dawid Szymczuk BAND – zespół folk-rockowy założony 14 sierpnia 2015r. w Hajnówce z inicjatywy Dawida Szymczuka, Mariusza Frankowskiego i Jakuba Sterlingowa. Na początku swojej działalności zespół obracał się w nieco innych klimatach muzycznych, lecz szereg zbiegów okoliczności, przypadków jak również miłości i olbrzymiego sentymentu to kultury ziemi wschodniej sprawił, że zespół rozpoczął swoją transformację. Po wielu zawirowaniach personalnych jak i stylistycznych w listopadzie 2015 roku zespół ukształtował swój stabilny skład, w którym występuje do dziś. W skład zespołu wchodzą pasjonaci i miłośnicy tak zwanej swojskiej nutki.Pomimo tak, krótkiej historii grupa zdołała już zaistnieć na lokalnej scenie folklorystycznej. W tej chwili zespół pracuje nad nagraniem i wydaniem swojej debiutanckiej płyty, równocześnie grając na wielu festynach i festiwalach na Podlasiu oraz poza jego granicami. Repertuar - to folklor wschodni - białoruski, ukraiński, rosyjski, jak również Polski.

 

Zespół „Kazaczij krug”, Moskwa – Rosja

 

Zespół „Kazaczij krug” jest jednym z najlepszych na świecie zespołów wykonywujących tradycyjne pieśni kozaków. Założony w 1987 r. przez Władimira Skuncewa, zjednoczył ludzi żyjących narodową kulturą – muzyków i etnografów, pisarzy i mistrzów rzemiosła ludowego (profesjonalistów i amatorów). Od lat 80-tych „Kazaczij krug” odbywa regularne etnograficzne ekspedycje. Bezcenny materiał zebrany w ich czasie, jest podstawą repertuaru zespołu. Są to pieśni: dońskich, terskich, kubańskich kozaków oraz kozaków Niekrasowców. Zespół jest również laureatem wielu konkursów i festiwali, z dużym powodzeniem występował na wielu kontynentach, w tym: w Europie, Australii oraz Ameryce Południowej.