XXII Edycja Wojewódzkiego Konkursu

ARCHIWUM »  Archiwum » XXII Edycja Wojewódzkiego Konkursu

 XXII Edycja Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” w województwie podlaskim

 

Laureaci XXII edycji konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

 

Adam Sasinowski z ZSA w Zambrowie, Łukasz Treszczotko z ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim i Michał Wołyniec z ZS w Niećkowie zostali zwycięzcami XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Finał konkursu odbył się 20 marca w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Organizatorami konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku i Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku..

 

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznej pracy wśród młodzieży szkół rolniczych województwa podlaskiego. 

 

Konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”ma charakter wojewódzki i przebiega w dwóch etapach. I etap, eliminacje szkolne był przeprowadzony jesienią 2017 r. Mogli wziąć w nich udział uczniowie klas maturalnych szkół o profilu rolniczym.
Został on przeprowadzony w 19 placówkach przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Uczestnicy biorący udział konkursie. W ciągu dwudziestu jeden edycji konkursu w szkoleniach dotyczących zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym wzięło udział ponad 9. tys. przyszłych rolników. W 2017 roku szkolenia objęły 441 uczniów.

 

W II etapie konkursu uczestniczyło  18  uczniów, którzy zwyciężyli w eliminacjach szkolnych. Finaliści odpowiadali na 40 pytań testowych i  jedno pytanie opisowe. Wszystkie dotyczyły  zagadnień bezpieczeństwa przy pracy rolniczej i działalności KRUS. 
Podczas wręczania nagród głos zabrał Krzysztof Jaworowski, dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku . Przypomniała on istotę konkursu, podziękował laureatom i ich opiekunom.

 

- Konkurs nie był łatwy – mówił dyrektor Jaworowski, miałem wgląd do pytań, odpowiedzi na wiele z nich mogło nawet doświadczonym osobom w branży rolnej nastręczyć wiele trudności. Cieszy nas organizatorów fakt, że konkurs spotyka się z niesłabnącym zainteresowaniem. Niewątpliwie duża w tym jest zasługa nie tylko organizatorów, ale i kadry pedagogicznej szkół.

 

Dyrektor Jaworowski podziękował za pomoc w zorganizowaniu konkursu Dyrekcji Szkoły oraz wszystkim, którym sprawy wsi i rolników są bliskie. Podziękował sponsorom nagród, dyplomów, firmie Maksbud z Bielska Podlaskiego za sponsorowanie okolicznościowego obiadu.

 

Do zebranych przemówił m.in. Stefan Krajewski., członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Wyraził on uznanie dla poziomu reprezentowanej wiedzy. – Każde przygotowanie do konkursu kosztuje was dużo wysiłku. Tym bardziej gratuluję i jestem pewien, że dzięki zdobytej wiedzy wasze gospodarstwa, gospodarstwa waszych bliskich będą prowadzone w sposób bezpieczny – mówił  Stefan Krajewski.

 

Zabierając głos Bolesław Hryniewicki, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku powitał uczniów, laureatów etapów szkolnych konkursu oraz ich opiekunów. Przypomniał historię szkoły z ponad 73 letnim dorobkiem, mówił o efektywności kształcenia mającej swój bezpośredni wpływ w przygotowaniu do konkursów, roli dydaktyczno wychowawczej szkoły, której wymiar artystyczny od 45 lat kształtuje „Zespół Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki”.

 

W uroczystości wręczenia nagród na auli uczestniczyli m. in: Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Mirosław Surowiec, Członek Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Marek Malinowski, Kierownik Biura Powiatowego Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W Bielsku Podlaskim, Krzysztof Puchalski, Kierownik PT KRUS w Bielsku Podlaskim, Raisa Rajecka, Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Grzegorz Anatol Tymiński, Naczelnik Wydziału Oświaty reprezentujący Starostę Bielskiego.

 

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wielu z nich to potencjalni następcy gospodarstw rodzinnych. Jednym z nich Łukasz Treszczotko z ZS nr 4 W Bielsku Podlaskim, laureat II miejsca, którego przygotowywała Maria Chomoniuk.

 

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć prezentację o stanie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, działaniach prewencyjnych, a także zgłoszonych wypadkach w latach 2008 – 2017, w tym według zakresu wykonywanej pracy. Mieli też okazję porozmawiać przy kawie, wymienić swoje doświadczenia.

 

Tekst, zdjęcia Tadeusz Szereszewski