Załatw sprawę korespondencyjnie!

ARTYKUŁY » Artykuły » Załatw sprawę korespondencyjnie!

Załatw sprawę korespondencyjnie!
 
 
W trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów  i pracowników – aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19 – zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z placówkami podlaskiego oddziału NFZ do minimum.
Te sprawy można załatwić bez konieczności wizyty w Funduszu:
Zlecenia na wyroby medyczne:
  • od 1 stycznia 2020 r. lekarze w poradniach/oddziałach szpitalnych mogą po wystawieniu zlecenia na wyroby medyczne od razu je potwierdzić, jeśli jednak pacjent otrzyma zlecenie na starym druku, może go przesłać poczta do NFZ w celu potwierdzenia. Potwierdzone zlecenie odeślemy na wskazany przez pacjenta adres.
Skierowania na leczenie uzdrowiskowe:
  • może przesłać do Oddziału Funduszu bezpośrednio lekarz kierujący lub pacjenta.
Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe nie wymagają osobistego zaangażowania pacjenta – są załatwiane wyłącznie korespondencyjnie.
Karty EKUZ:
  • wnioski o wydanie EKUZ można złożyć w formie elektronicznej na adres: ekuz@nfz.gov.pl, poprzez ePUAP oraz listownie.
Ubezpieczenie w NFZ:
  • wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ) oraz wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego można przesłać pocztą tradycyjną lub mejlem: sekretariat@nfz-bialystok.pl (skan pisma)
Ubezpieczenie dobrowolne:
Korzystanie z e-rozwiązań pomoże zminimalizować ryzyko zarażenia zarówno u Państwa, jak i naszych pracowników.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w najbliższym czasie może zostać zmniejszona do niezbędnego minimum liczba stanowisk obsługi klientów w podlaskim NFZ.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590.