Zapraszamy na Piknik Edukacyjny i urodzinową grę terenową do Hajnówki - 23 października 2021 r.

ARCHIWUM »  Archiwum » Zapraszamy na Piknik Edukacyjny i urodzinową grę terenową do Hajnówki - 23 października 2021 r.

Z okazji 70 rocznicy nadania praw miejskich Hajnówce i setnej rocznicy objęcia ochroną przyrody w Białowieskim Parku Narodowym dzieci i młodzież wraz z opiekunami z Hajnówki zapraszamy na Piknik Edukacyjny i grę miejską.

 

 

W formie Pikniku Edukacyjnego podsumowane zostaną projekty przyrodniczo-historyczne realizowane przez placówki wychowawczo-oświatowe pod wspólnym hasłem: Zielona Hajnówka. Tytuł i tematyka „Urodzinowej Gry Terenowej” nawiązuje do dwóch jubileuszy: 70-tej rocznicy nadania praw miejskich Hajnówce i 100 lat ochrony przyrody Białowieskiego Parku Narodowego.

 

70 Rocznica uzyskania praw miejskich Hajnówki to nie tylko okazja do przypomnienia przeszłości, ale też okazja do aktywizacji teraźniejszości i myślenia o naszej wspólnej przyszłości. Do współorganizacji gry miejskiej włączyły się instytucje, które mają wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodych ludzi. Gospodarze kolejnych przystanków pokażą, że w naszym mieście dzieje się wiele, a dziać się może jeszcze więcej dzięki współpracy poszczególnych interesariuszy/podmiotów.

 

 

 

Organizatorem Pikniku Edukacyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce. Współorganizatorem jest: Białowieski Park Narodowy.

 

Partnerami wydarzenia są: Miejska Biblioteka Publiczna, Hajnowski Dom Kultury, Park Wodny, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Państwowa Straż Pożarna.

 

Głównym sponsorem Pikniku Edukacyjnego i Gry Miejskiej jest Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce.

 

 

 

Plan wydarzenia Pikniku Edukacyjnego 23 października 2021 r.:

 

1. gra miejska – w godzinach 9:00-11:30 start i meta w amfiteatrze miejskim w parku

 

2. Piknik Edukacyjny - od godz. 12:00 w amfiteatrze miejskim.

 

Program:

 

 1. otwarcie wydarzenia

 2. prezentacja wyników projektu realizowanego przez dzieci z Przedszkola nr 5 w Hajnówce; występ artystyczny dzieci

 3. prezentacja wyników projektu realizowanego przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce; występ artystyczny

 4. prezentacja wyników projektu realizowanego przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce;

 5. podsumowanie wyników gry miejskiej

 6. zakończenie wydarzenia

 

 

 

OPIS GRY MIEJSKIEJ

 

Trasa gry miejskiej obejmie centrum miasta. Uczestnicy będą odwiedzać wszystkie punkty w wyznaczonej na starcie kolejności. W każdym z 7 punktów czekać na nich będą wolontariusze z opiekunem ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce z dwuczęściowym zadaniem przygotowanym im przez instytucję – gospodarza.

 

Udział w grze jest bezpłatny. Gra jest zespołowa. Każdy zespół/drużyna składa się z 2-4 osób. Minimalny wiek uczestników gry to 5 lat.  W każdej drużynie musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia i jedna niepełnoletnia. Z osób pełnoletnich zespół wybiera lidera, który ma obowiązek wypełnić dokumenty związane z grą. Każda drużyna, która ukończy grę, otrzyma nagrody (pakiet gadżetów).

 

Jak zapisać drużynę?

 

W karcie zgłoszenia należy podać następujące dane:

 

 1. nazwę szkoły - placówki lub nazwę zespołu,

 2. imię i nazwisko lidera zespołu (osoby zgłaszającej – pełnoletniej),

 3. liczbę uczestników zespołu (od 2 do 4), numer telefonu kontaktowego.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: sph_nr2@poczta.onet.pl do dnia 22 października do godz. 9.00. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia drużyn możemy również dokonać na stracie gry (do wyczerpania liczby miejsc w grze - maksymalnie 100 drużyn lub do godziny 9:15). Odbiór kart do gry miejskiej i zarejestrowanie drużyny będzie możliwe w godz. 8.30-9:15 w punkcie startowym gry w amfiteatrze w Parku Miejskim. Szczegółowe informacje uczestnicy otrzymają na starcie, w regulaminie gry otrzymanym wraz z kartą gry.

 

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce i na stronie wydarzenia na Facebook’u.

 

 

 

Pytania związane z grą i wydarzeniem należy kierować na adres:

 

 • sph_nr2@poczta.onet.pl (Szkoła Podstawowa nr 2 - Anna Bowtruczuk)

 • telefon: 603 661 288 (Białowieski Park Narodowy- Ewa Moroz-Keczyńska)

 

 

 

Na wydarzenie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Hajnówki!