Zaproszenia: Kino plenerowe w Gródku - BASOWISZCZA | 18.07.2020

ARTYKUŁY » Artykuły » Zaproszenia: Kino plenerowe w Gródku - BASOWISZCZA | 18.07.2020

Gminne Centrum Kultury w Gródku zaprasza na pierwsze kino plenerowe w gminie Gródek. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca (sobota) o godz. 20.45. w amfiteatrze nad zalewem w Zarzeczanach.

 

Data wydarzenia nie jest przypadkowa. Rokrocznie w połowie lipca w Boryku koło Gródka odbywał się Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASOWISZCZA. W ubiegłym roku odbyła się ostatnia edycja tego wydarzenia. Dla przypomnienia poprzednich edycji festiwalu na dużym ekranie wyświetlimy Państwu film dokumentalny Jerzego Kaliny „Basowiszcza”.

 

Całe spotkanie odbędzie się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Osoby, które chcą zostać wpuszczone na teren wydarzenia mają nakaz noszenia masek ochronnych, utrzymywania dystansu od siebie – minimum 2m (nie dotyczy rodzin) oraz dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury przed wejściem.

 

Basowiszcza”, dok. film, reż. Jerzy Kalina, Biełsat TV 2019 r., czas 51 min.

 

30 lat w połowie lipca w podlaskiej miejscowości Gródek, położonej w Puszczy Knyszyńskiej, odbywał się Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”. Podczas dwudniowej imprezy prezentowały się najlepsze białoruskie zespoły rockowe z Białorusi, Podlasia oraz gwiazdy polskiego rocka. Festiwal organizowało Białoruskie Zrzeszenie Studentów w Polsce (nazwa powstała od skrótu białoruskiej nazwy organizatora: Biełaruskaha Abjadnańnia Studentau), przy współpracy Gminy Gródek. W 2019 r. odbyła się trzydziesta, ostatnia edycja festiwalu. Film dokumentalny „Basowiszcza” pokazuje ewolucje Festiwalu na tle przemian społeczno-politycznych w Białorusi i Polsce, najciekawszych wykonawców i ich opinie na temat Festiwalu, zmianę pokoleniową wśród organizatorów (dzisiejsi organizatorzy to dzieci tych pierwszych sprzed trzech dekad), wreszcie – wskaże przyczyny końca „Basowiszcza”.

 

W pierwszych latach istnienia „Basowiszcza” prezentowało przede wszystkim zespoły mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białostocczyznę (R.F. Braha, Kardon, The Dvery, Wiadro, 5set5, Beton, Zero-85).

 

Stopniowo festiwal otworzył się na zespoły rockowe z Białorusi, koncertowały to wszystkie gwiazdy: Ulis, Nowaje Nieba, Mroja, Krama, N.R.M., ZET, Pomidoroff, Neuro Dubel, Lyapis Trubetskoy, Troitsa, Kriwi, Pałac.

 

Kolejny etap – to otwarcie się Festiwalu na polską scenę muzyczną, gdyż jednym z jego głównych celów było budowanie dialogu i partnerstwa młodego pokolenia Białorusinów i Polaków. Od 1993 roku publiczność mogła usłyszeć gwiazdy: KULT, Armia, Proletaryat, Pidżama Porno, Acid Drinkers, Illusion, Lao Che, C.K.O.D., KSU.

 

Ostatnie kilka lat to poszukiwanie nowej, oryginalnej formuły „Basowiszcza”, która mogłaby przyciągnąć kolejne pokolenie widzów (prezentacja sztuki alternatywnej, wystawy, projekcje filmowe, spotkania autorskie). Ograniczony budżet, konkurencja podobnych wydarzeń muzycznych w Polsce i Białorusi, coraz mniej chętnych do organizacji spowodowało, że studenci z Białoruskiego Zrzeszenia Studentów ostatecznie zrezygnowali z organizacji Festiwalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Басовішча»

 

Дакументальны фільм

 

Рэжысёр: Юрый Каліна

 

Белсат TV, 2019, 51 хв.

 

30 гадоў у сярэдзіне ліпеня ў падляскім мястэчку Гарадок, што ў Кнышыньскай пушчы, праходзіў Фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». На двухдзённай імпрэзе выступалі найлепшыя рок-гурты Падляшша і Беларусі, а таксама зоркі польскай рок-сцэны. Нязменным арганізатарам імпрэзы было Беларускае аб’яднанне студэнтаў у Польшчы (назва фестывалю ўзнікла ад абрэвіятуры арганізацыі – БАС) пры дапамозе гміны Гарадок. У 2019 годзе фестываль прайшоў 30-ы, апошні раз. Дакументальны фільм «Басовішча» паказвае эвалюцыю фэсту на фоне грамадска-палітычных зменаў у Беларусі і Польшчы, найбольш цікавых выканаўцаў і іх развагі аб фестывалі, змену пакаленняў арганізатараў (цяперашнія арганізатары – дзеці тых, хто некалі фестываль запачаткаваў), і ўрэшце раскажа пра прычыны канца эпохі «Басовічша».

 

У першыя гады існавання «Басовішча» рэпрэзентавала перадусім гурты беларускай меншасці на Беласточчыне («R. F. Braha», «Kardon», «The Dvery», «Wiadro», «5set5», «Beton», «Zero-85»).

 

Паступова фестываль прыцягваў рок-гурты з Беларусі. Тут выступалі ўсе беларускія зоркі: «Ulis», «Новае неба», «Мроя», «Крама», «N.R.M.», «ZET», «Pomidor/off», «Neuro Dubel», «Lyapis Trubetskoy», «Троіца», «Kriwi», «Палац».

 

Чарговы этап – адкрыццё фэсту для польскай музычнай сцэны, бо адной з мэтаў імпрэзы было будаванне дыялогу і партнёрства маладога пакалення беларусаў і палякаў. З 1993 года публіка магла пачуць такіх зорак, як: «KULT», «Armia», «Proletaryat», «Pidżama Porno», «Acid Drinkers», «Illusion», «Lao Che», «C.K.O.D.», «KSU».

 

Апошнія некалькі гадоў адбываўся пошук новай, арыгінальнай формулы «Басовішча», якая магла б прыцягнуць новыя пакаленні гледачоў (прэзентацыя альтэрнатыўнага мастацтва, выставы, кінапаказы, аўтарскія сустрэчы). Абмежаваны бюджэт, канкурэнцыя музычных падзеяў у Польшчы і Беларусі, штораз меншая колькасць ахвотных арганізоўваць фестываль – усё гэта прывяло да таго, што Беларускае аб’яднанне студэнтаў канчаткова адмовіліся ад арганізацыі «Басовішча».