Zbliża się Powszechny Spis Rolny!

ARTYKUŁY » Artykuły » Zbliża się Powszechny Spis Rolny!

 

Zbliża się Powszechny Spis Rolny!

 

 

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny to jedyne badanie, które pozwala na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Są one konieczne do kształtowania krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Będą stanowiły również podstawę do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Spis realizowany jest nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii.

 

 

 

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

 • osób prawnych;

 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

 

 

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. W spisie będą zbierane informacje dotyczące osób będących użytkownikami gospodarstw rolnych oraz samych gospodarstw, m.in.:

 

 • sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych,

 • zużywania więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego,

 • struktury dochodów gospodarstwa domowego,

 • powierzchni zasiewów,

 • pogłowia zwierząt gospodarskich,

 • chowu i hodowli ryb,

 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

 • zużycia nawozów mineralnych w masie towarowej według nazw handlowych,

 • powierzchni nawożonej nawozami wapniowymi,

 • powierzchni nawożonej nawozami naturalnymi,

 • zużycia nawozów naturalnych,

 • liczby zabiegów środkami ochrony roślin,

 • informacji o korzystaniu ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin,

 • samooceny znajomości zasad integrowanej ochrony roślin,

 • liczby, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym,

 • pracujących w gospodarstwie rolnym.

 

 

 

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają tajemnicy statystycznej na zasadach określonych
w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

 

 

Podstawową metodą zbierania danych w spisie będzie samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W przypadku, gdy respondent nie spisze się przez internet dane mogą być zbierane poprzez:

 

 • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego,

 • bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

 

Udział rachmistrzów terenowych uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.

 

 

 

Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/