Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim rozpoczął 72 rok działalności

ARCHIWUM »  Archiwum » Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim rozpoczął 72 rok działalności

 

1 września 2016 roku w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. To już 72 rok działalności szkoły. W związku z reorganizacją szkół do Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej został przyłączony Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta. W uroczystości wzięli udział: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski, Starosta Bielski, Piotr Bożko,  Wicestarosta Bielski, Raisa Rajecka, Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Grzegorz Anatol Tymiński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia, Ksiądz prałat Zbigniew Karolak, Proboszcz Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej, ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, Dziekan Bielski, Ksiądz Prot. Andrzej Mińko, Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, Tamara Korycka, Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski, Aleksy Wiazowski, Przewodniczący Rady Rodziców.

 

Otwierając spotkanie dyrektor Bolesław Hryniewicki wyjaśniał, że proces zmian i związanego z nimi doskonalenia, jest zjawiskiem wpisanym w funkcjonowanie dzisiejszych organizacji, również szkół. Najważniejsze jest,  jego zdaniem, to, aby dokonujące się zmiany umiejętnie wykorzystać do tworzenia nowego i lepszego sposobu funkcjonowania szkoły. Dyrektor pragnie, aby w efekcie reorganizacji powstała nowa jakość – nowoczesna, przyjazna, otwarta na otoczenie szkoła, oferująca swoim uczniom wysoki poziom nauczania oraz atrakcyjne kierunki kształcenia.

 

W roku szkolnym 2016 / 2017 naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 89 uczniów na następujących kierunkach kształcenia: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik. Trwa jeszcze nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy dla osób dorosłych w zawodzie technik rolnik, na którym można bezpłatnie uzyskać kwalifikacje niezbędne do przejęcia gospodarstw rolnych i ubiegania się o fundusze unijne. W efekcie reorganizacji szkół w Zespole Szkół Nr 4  będzie kontynuowało naukę 114 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3.

 

W okresie wakacji w Zespole Szkół Nr 4 trwały intensywne prace remontowe, mające na celu przygotowanie szkoły do przyjęcia nowych uczniów i kierunków kształcenia. Wykonanych zostało 5 pracowni komputerowych, w których będą prowadzone zajęcia z zakresu informatyki, ekonomii, logistyki i hotelarstwa, utworzona został nowoczesna multimedialna pracownia do nauki języków obcych, 2 sale katechetyczne oraz gabinet pedagoga szkolnego. Wykonano gruntowny remont biblioteki szkolnej, została ona  powiększona o jedno dodatkowe pomieszczenie na księgozbiór, który w ilości 12 tysięcy egzemplarzy został przeniesiony z Zespołu Szkół Nr 3.

 

Dyrektor  na ręce przedstawicieli organu prowadzącego szkołę złożył podziękowanie za wsparcie finansowe i organizacyjne w procesie reorganizacji szkół, dziękował za mądrą politykę oświatową, za niełatwe, ale potrzebne decyzje, które zaprocentują w przyszłości dobrą oświatą w powiecie. Podziękował również Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski Jarosławowi Borowskiemu za remont ulicy Hołowieskiej.

 

            Dyrektor Hryniewicki uczniów klas pierwszych zapewniał, że podjęli dobrą decyzję wybierając Zespół Szkół Nr 4. Argumentował to wysokimi wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz istniejącymi w szkole licznymi aktywnościami, dającymi możliwość wszechstronnego rozwoju. Wymieniał m.in. prężnie działający samorząd uczniowski, wysokie osiągnięcia sportowe uczniów, działające w szkole koło przedsiębiorczości, w ramach którego prowadzą sklepik uczniowski, działalność artystyczną, zaangażowanie uczniów technikum rolniczego w planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w szkolnym gospodarstwie rolnym. Zwrócił uwagę na konieczność rozwijania i unowocześniania Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, co umożliwi kontynuowanie prawie 45-letniej tradycji „Kukułek”

 

Starosta Sławomir Jerzy Snarski  przypomniał znaną zasadę, że szkoła ma służyć młodzieży.  Dobra szkoła organizuje naukową, społeczną, kulturalną i sportową aktywność uczniów, korzystając w tym maksymalnie z opinii rodziców. Warunkiem skuteczności działania szkoły są właściwe relacje i wzajemny szacunek pomiędzy nauczycielem i uczniem. Młodzież musi być świadomym uczestnikiem procesu dydaktycznego, zdawać sobie sprawę z tego, że jedynie rzetelna praca i zaangażowanie dają oczekiwane rezultaty. Szkoła ma również wychowywać, uczyć tolerancji, szacunku dla tradycji i kultury, korzystać z nauki wielkich autorytetów. Starosta przypomniał słowa Ojca Św. Franciszka skierowane na Światowych Dniach Młodzieży do małżeństw: „proszę, dziękuję, przepraszam” i zachęcał do używania tych słów również w szkole.

 

Ksiądz Leoncjusz Tofiluk przyłączył się do proponowanej wizji kształcenia i wychowania. Zachęcał młodzież do ścisłej współpracy ze swoimi nauczycielami, wychowawcami i katechetami. Razem z ks. prał. Zbigniewem Karolakiem życzyli wszystkim błogosławieństwa Bożego, sukcesów dydaktycznych i wychowawczych w nowym roku szkolnym.  (Szet)