Zgłaszanie wierzytelności przysługujących wobec p. Nettera

ARCHIWUM »  Archiwum » Zgłaszanie wierzytelności przysługujących wobec p. Nettera

 

Ważna informacja dla rolników, którym Zakłady Mięsne NETTER nie wypłaciły pieniędzy za sprzedaną trzodę chlewną.

 

 

Informujemy o ogłoszeniu upadłości Jana Nettera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Mięsne NETTER Jan Netter w Bielsku Podlaskim. Upadłość została ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 4 grudnia 2017 r., natomiast ogłoszenie tego postanowienia Sądu nastąpiło w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 15 grudnia 2017 r. Syndykiem masy upadłości została Alina Sobolewska (ul. Grochowa 2A lok. 306, 15-423 Białystok, tel. (85) 744-51-62).

 

Tym samym od 15 grudnia 2017 r. zaczął biec 30-dniowy termin na zgłaszanie wierzytelności przysługujących wobec p. Nettera. Z uwagi na to, iż 14 stycznia 2018 r. przypada w niedzielę to termin ten upłynie z dniem 15 stycznia 2018 r. Zgłoszenia powinny być dokonywane przez wierzycieli indywidualnie, na formularzach kierowanych do Sądu Rejonowego w Białymstoku. W zgłoszeniu należy wskazać i dołączyć do niego dowody potwierdzające istnienie zgłaszanej wierzytelności np. faktury, dokumenty WZ, umowy, wyroki sądowe itd.

 

Więcej informacji a także wzór formularza dostępny jest na naszej stronie internetowej pod linkiem http://www.pirol.pl/2018/01/03/wazna-informacja-dla-rolnikow-ktorym-zaklady-miesne-netter-nie-wyplacily-pieniedzy-za-sprzedana-trzode-chlewna/