Zgłoś się do 19. ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”

ARCHIWUM »  Archiwum » Zgłoś się do 19. ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”

Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy- zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

 Fotografie ocenia jury powołane spośród fotografików, lub artystów Województwa Podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra, Michał Kość i inni.

 Prace na konkurs należy zgłaszać do 16 października 2023. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa planowana jest na XII 2023 r. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych. Później zaś „wędruje” po Podlasiu, m.in. prezentowana jest w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach, Białowieży. Wystawa prezentowana była również w Brześciu oraz w Grodnie na Białorusi.

 

Celem konkursu jest:

 a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę,

 b) wszechstronna prezentacja Podlasia w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,

 c) pobudzenie do aktywności twórczej młodzieży, jak i starszych

 d) promocja Podlasia

  

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Prace konkursowe należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy (tu link Karta zgłoszenia "18. Podlasie w obiektywie im.W.Wołkowa" 2022 - Formularze Google) bądź na adres e-mail kontakt@muzeumbialoruskie.pl, (wysyłając e-mailem należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1 i wysłać w formie skanu). Regulamin dostępny w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.pl, www.hajnowka.pl. Organizator dopuszcza zgłoszenie w formie odbitek fotograficznych (format A3 lub zbliżony, wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej (jpg, tif) na CD/DVD lub).

 Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka.

 Organizator:

 Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

 Ul. 3 Maja 42 , 17-200 Hajnówka

 tel.: (85) 682 28 89

 email: konatkt@muzeumbialoruskie.pl

 http://muzeumbialoruskie.pl/

 

PARTNERZY:

 Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL

 PATRONAT: www.hajnowka.pl , www.powiat.hajnowka.pl, www.bialystokonline.pl, TVP 3 Białystok, TV Podlasie, „Niva”, www.radio.bialystok.pl , www.nigdywiecej.org

 Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego pt. „Przygraniczny Alians Etniczny” współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka