Znamy laureatów konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019

ARTYKUŁY » Artykuły » Znamy laureatów konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019

Znamy laureatów konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019

 

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski ogłosił we wtorek (2.02) wyniki konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019. Kapituła tytuły laureata i wyróżnienia przyznała organizacjom pozarządowym w czterech kategoriach: edukacja i sport, kultura i dziedzictwo narodowe, budowanie wspólnoty lokalnej oraz polityka społeczna. Ze względu na pandemię COVID-19 podsumowanie konkursu odbyło się później niż w ubiegłych latach.

 

- Dziękuję wszystkim za zgłoszenia do naszego konkursu, ale przede wszystkim za to, że działacie – na różnych polach aktywności społecznej i podejmujecie inicjatywy, które mają wymiar przede wszystkim lokalny, ale czasem również wojewódzki, a nawet ogólnopolski i wszystkie są tak samo ważne – zwrócił się do laureatów i wyróżnionych wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

 

Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku ma na celu promowanie działań organizacji pozarządowych
z województwa podlaskiego, które aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

- Państwo dzielicie się swoimi pomysłami, dobrymi praktykami z tymi, którzy może dopiero zaczynają, którzy spojrzą na Was i stwierdzą, że „rzeczywiście możemy w naszych niedużych miejscowościach zrobić coś nierutynowego” – mówił wicewojewoda Tomasz Madras.

 

Nagrodzeni

 

W kategorii Budowanie wspólnoty lokalnej:

 

 • LAUREAT: Stowarzyszenie Moszczonka za inicjatywę „Moszczonka pamięta, uczy i bawi”. Projekt składał się z konkursu na „najładniejszą ławkę we wsi”, wykonania tablicy upamiętniającej kobiety ze wsi, warsztatów kulinarnych oraz festynu rodzinnego. Nagrodę odebrała prezes Stowarzyszenia Helena Kalinowska.

 • WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie Pro Salute za inicjatywę „Zaczarujmy patio”, która polegała na odnowieniu patio Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nagrodę odebrał sekretarz Stowarzyszenia dr hab. Mateusz Cybulski.

 

 

 

W kategorii Kultura i dziedzictwo narodowe:

 

 • LAUREAT: Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna za inicjatywę „Piknik militarny od Unii do Unii”, której celem była edukacja społeczeństwa w 450-lecie unii polsko-litewskiej i 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, a polegała na zorganizowaniu inscenizacji potyczki z okresu I wojny światowej, strzelania z łuku i kuszy oraz prezentacji uzbrojenia historycznego i współczesnego. Nagrodę odebrał Jan Jakub Kita

 • WYRÓŻNIENIE: Koło Gospodyń Wiejskich w Karakulach za inicjatywę „Odtworzenie obrzędu swaty mieszkańcom wsi Karakule i okolic”, która przypominała, jak w czasach dziadków odbywało się kojarzenie par przy udziale swata. Koło stworzyło scenariusz na podstawie prawdziwych historii zebranych od starszych mieszkańców wsi. Nagrodę odebrała Alina Ochrymiuk.

 

 

 

W kategorii Edukacja i sport:

 

 • LAUREAT: Stowarzyszenie Pro Salute za inicjatywę „Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej”, która propaguje zdrowy styl życia i postawy prozdrowotne, poszerza wiedzę na ten temat wśród osób starszych oraz aktywizuje je społecznie.

 • WYRÓŻNIENIE: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie za inicjatywę

 

„Turnieje piłki nożnej i siatkowej”. W 10 turniejach uczestniczyło ponad 500 osób: młodzież szkolna, pozaszkolna i dorośli. Nagrodę odebrał prezes Andrzej Ałajko.

 

 

 

W kategorii Polityka Społeczna:

 

 • WYRÓŻNIENIE: Koło Gospodyń Wiejskich w Ignatkach za półkolonie dla dzieci pt. ”Wakacje-idą wakacje”. Jak napisały członkinie Koła: „Chciałyśmy odciągnąć dzieci od środków masowego przekazu i pokazać, że bez nich też można ciekawie spędzać czas, poznać nowe osoby i bawić się razem”.

 

 

 

Kapituła

 

Kapituła konkursu Inicjatywa Społeczna Roku obradowała w następującym składzie: wicewojewoda podlaski Tomasz Madras (przewodniczący), Roman Czepe, Adam Jakuć, Monika Korzuchowska-Dojlido, Lech Feszler, Maria Żeszko.

 

Poszczególne zgłoszenia oceniane były przez każdego uczestnika obrad Kapituły, uwzględniając następujące kryteria:

 

 1. znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;

 2. znaczenie inicjatywy dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania postaw i wartości patriotycznych, prorodzinnych, solidarności społecznej
  i aktywności społecznej;

 3. innowacyjność podjętego działania.