Zostań żołnierzem zawodowym

ARTYKUŁY » Artykuły » Zostań żołnierzem zawodowym

<<<  Trzy proste „kroki” do zostania żołnierzem zawodowym.

 

Najważniejszym ułatwieniem i zarazem nowością jest fakt, że w porównaniu do ostatniej oferty przekazanej Państwu, OCHOTNICY, którzy będą zainteresowani związaniem swojej przyszłości na stałe z wojskiem, już podczas realizacji szkolenia podstawowego (dalej nie ma przymusu służby po odbytym szkoleniuotrzymają możliwość skierowania na badania pod kątem zawodowej służby oraz zostanie im przedstawiona oferta wolnych stanowisk – WKU prowadzi tabelę obejmującą cały kraj- od ochotnika będzie zależało, czy ofertę przyjmie (oczywiście jak spełni wymagania i D-ca go zaakceptuje, jednak teraz ochotnicy już na szkoleniu mają przedstawiane konkretne oferty miejsc służby, a jest ich naprawdę sporo, ponieważ Minister ON stawia za priorytet zwiększenie liczebności wojska i stąd nowe, wolne stanowiska).

 

 

 

Z dodatkowych ułatwień jest możliwość złożenia wniosku listownie, poprzez ePUAP oraz nawet email WKU.