90 lat milejczyckiej OSP

ARCHIWUM »  Archiwum » 90 lat milejczyckiej OSP

2 września strażacy ochotnicy z Milejczyc świętowali 90 rocznicę powstania w ich miejscowości Straży Ogniowej, bo taką nazwę nosiła w okresie międzywojennym ochotnicza straż pożarna. Inicjatorem jej powstania był  Jan Dubiec, pierwszy naczelnik jednostki, którą to funkcję pełnił do 1932 r. Po nim tą funkcję objął Michał Michnowski i pełnił ją do wojny.
Piękny jubileusz połączono z nadaniem jednostce sztandaru ufundowanego przez miejscowych przedsiębiorców. Akt nadania sztandaru odczytał Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Jerzy Iwanowiec po czym przedstawiciele fundatorów wbili w drzewce sztandaru pamiatkowe gwoździe a obecni na uroczystości księża obu obrządków poświęcili sztandar i tablicę pamiątkową.
Aktu wręczenia sztandaru dh. Andrzejowi Kryńskiemu - prezesowi OSP - dokonał prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podlaskiego - dh. Andrzej Koc. Za szczególne zasługi dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie województwa OSP w Milejczycach zostało odznaczone Brązową Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.
Indywidualnie medalami i odznakami nagrodzono także wyróżniających się strażaków i fundatorów sztandaru.
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Andrzej Abramowicz, Leon Aleksiejuk, Arkadiusz Bałut, Aleksander Charkiewicz, Jerzy Gładysz, Aleksander Krawczyk, Andrzej Kryński, Marek Matejko, Janusz Pawluk,  Sławomir Pawluk, Maria Prochowicz,  Jerzy Prokopowicz,  Ireneusz Ruta i Marcin Wysocki.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Marta Aleksiejuk, Jerzy Galimski i Sławomir Milniczuk.
Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Krzysztof Barwicz,  Dominik Dobrowolski, Marcin Iwanowiec,  Grzegorz Kisiel, Paweł Milniczuk, Jarosław Okoczuk,  Marcin Siemieniuk i Daniel Stępniak.
Warto nadmienić, że Grzegorz Kisiel zajął II miejsce w organizowanym przez Gazetę Współczesną konkursie na Strażaka Roku 2017.
Wręczono też odznaki za wysługę lat. Otrzymali je: Romuald Kozłowski, Zygmunt Szczepanowski, Włodzimierz Baranicz, Jan Tofiluk, Mikołaj Bortniczuk, Jerzy Tynkiewicz, Antoni Pachwicewicz i Aleksander Janowicz.

Wiesław S. Sokołowski