Gala najlepszych

ARCHIWUM »  Archiwum » Gala najlepszych

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jest organizatorem konkursu „Mistrzowie Podlaskiej Agroligi”. Wyłaniane są najlepsze w województwie podlaskim gospodarstwa rolne i firmy związane z agrobiznesem. Konkurs znakomicie promuje ich osiągnięcia i możliwości. Wielu z dawnych finalistów jest dziś na czele rankingów i osiąga sukcesy, tym samym promuje podlaską agroprzedsiębiorczość. Ich przykłady działają mobilizująco na otoczenie. W najbliższą środę – 5 lipca odbędzie się uroczysta gala konkursu „Mistrzowie Podlaskiej Agroligi” w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Mickiewicza 3.  Zgłoszeni kandydaci prezentują bardzo wysoki poziom. Zapraszamy na to wydarzenie.
W składzie komisji konkursowej pod przewodnictwem Tadeusza Markowskiego, wicedyrektora PODR, znaleźli się przedstawiciele: Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Izby Rolniczej i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Mistrzowie wojewódzcy wezmą udział w finale krajowym Agroligi, którego patronatem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sylwia Sikorska
Specjalista ds. promocji