Gminny Zjazd OSP w Bielsku Podlaskim

ARCHIWUM »  Archiwum » Gminny Zjazd OSP w Bielsku Podlaskim

26 czerwca br bielscy strażacy ochotnicy podsumowali swoją działalność. Na XI Zjazd Gminnego Związku OSP przybyli reprezentanci działajacych na terenie gminy 16 jednostek OSP oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Raisa Rajecka, Komendant Powiatowy Powiatowej Straży Pożarnej Jan Szkoda i z-ca Wójta Amatol Filipiuk.

 

Na terenie gminy działa 382 strażaków - w tym 67 kobiet i 23 młodzieży - skupionych w 12 jednostkach typu "S" i 4 typu "M". Cztery jednostki: OSP Augustowo, OSP Hołody, OSP Pasynki i OSP Piliki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). Ta ostatnia OSP status jednostki KSRG uzyskała w minionej kadencji. Oprócz jednostek "męskich" na terenie gminy istnieją dwie Kobiece Drużyny Pożarnicze: w Parcewie i Rajsku oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: w Łubinie Kościelnym, Parcewie i Pilikach.

 

Strażacy nie tylko gaszą pożary ale pracują przy usuwaniu szkód, wyjeżdżają do wypadków drogowych, pracują na rzecz środowiska. Szczególnie"pracowity" był biegły rok. Strażacy uczestniczyli w likwidacji 157 zdarzeń losowych (w poprzednich latach było to średnio ok. 47 rocznie), w których uczestniczyło 847 strażaków ochotników. W minionej kadencji wyremontowano strażnice OSP i zagospodarowano teren wokół nich w Augustowie, Łubinie Kościelnym, Mokrem, Orzechowiczach, Ploskach i Strykach. Wybudowano także garaż na samochód w Mokrem. Znacznie poprawiło się w tym czasie także wyposażenie jednostek OSP w sprzęt, środki ochrony osobistej i ratownictwa medycznego. Dwie jednostki; w Pilikach i Pasynkach otrzymały wyposażone fabrycznie nowe średnie pojazdy ratowniczo-gaśnicze, jednostki w Knorozach, Parcewie i Ploskach średnie pojazdy użytkowane przez inne jednostki a OSP w Mokrem i Orzechowicze lekkie pojazdy pożarnicze.

 

W środowisku gminnym strażacy ochotnicy od lat cieszą się dużym szacunkiem o czym świadczy fakt, iż 5 z nich jest radnymi gminnymi a 7 sołtysami.

 

Zebranie sprawnie prowadził dh Jerzy Iwańczuk, więc szybko podsumowano kadencję i przystapiono do wybory nowych władz.

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuował się następująco:

 

Prezes                         - Olszewski Stanisław

Wiceprezes                 - Piotrowski Michał

Wiceprezes                 - Stepaniuk Jerzy

Wiceprezes                  - Wieremiejuk Piotr

Komendant gminny      - Gałuszewski Walenty

Sekretarz                     - Oniszczuk Aleksander

Skarbnik                     - Iwańczuk Jerzy

Członek prezydium      - Kalinowski Andrzej

Członkowie Zarządu: Antoniuk Piotr, Car Arkadiusz , Góralczuk Stefan, Jakimiuk Jarosław, Kościuczuk Włodzimierz, Ławreniuk Jan, Rajecka Raisa, Sieliwoniuk Piotr, Syczewski Leon, Wasilewski Grzegorz, Wyszkowski Jarosław

Zarząd Oddziału Gminnego  Związku OSP RP zgodnie  z uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Podlaskim wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP następujących przedstawicieli :

 

 

 

1. Rajecka Raisa

 

2. Olszewski Stanisław

 

3. Piotrowski Michał

 

4. Gałuszewski Walenty

 

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wybrano:

 

1. Pac Jerzy

 

2. Grabowski Paweł

 

3. Godun Radosław

 

4. Car Arkadiusz

 

5. Iwaniuk Jerzy

 

6. Antoniuk Piotr

 

(w)