Informacja w sprawie świątecznych urlopów wychowanków placówek opiekuńczych

ARCHIWUM »  Archiwum » Informacja w sprawie świątecznych urlopów wychowanków placówek opiekuńczych

 Warszawa, 14 grudnia 2018 r.

  

Informacja w sprawie świątecznych urlopów wychowanków placówek opiekuńczych

 

To nieprawda, że wskutek protestu pracowników sądów tysiące dzieci z domów dziecka i zakładów poprawczych nie będą mogły wrócić do swoich rodzinnych domów na czas świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z przepisami zgodę na świąteczne wizyty u rodzin wydają bowiem dyrektorzy placówek a nie sądy. Tak jest w przypadku domów dziecka i zakładów poprawczych, a w rodzinach zastępczych decyzję podejmują sami rodzice zastępczy. Nie potrzeba do tego zgody sądu i protest tu niczego nie utrudnił.

 

Sądowa zgoda jest wymagana jedynie wobec wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW). Ministerstwo Sprawiedliwości przeanalizowało sytuację w sądach i nie stwierdziło istotnych opóźnień w wydawaniu takich zgód. W sądach, nawet tych gdzie protest spowodował problemy z obsługą administracyjną, wszelkie pilne sprawy dotyczące małoletnich i nieletnich są rozpoznawane w pierwszej kolejności.

 

Ministerstwo Sprawiedliwość zwraca się do wszystkich mediów z prośbą o nierozpowszechnianie informacji, które mijają się z prawdą. Pozbawione podstaw stwierdzenia jakoby "przymusowe pozostanie w domu dziecka dotknie nawet kilkunastu tysięcy dzieci", mogą wywołać niepotrzebny niepokój wśród osób, które mają skomplikowaną sytuację rodzinną. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że sprawy dotyczące małoletnich i nieletnich traktuje priorytetowo, dlatego już wczoraj skierowało do prezesów sądów apelacyjnych pismo zobowiązujące do zapewnienia sprawnego działania sędziów rodzinnych, zwłaszcza przy terminowym rozpoznawaniu wniosków o zgodę na powrót wychowanków MOW do swoich domów rodzinnych na czas świąt.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości