Maturzysto, zostań stypendystą Funduszu Stypendialnego przy Fundacji Batorego.

ARCHIWUM »  Archiwum » Maturzysto, zostań stypendystą Funduszu Stypendialnego przy Fundacji Batorego.

 Termin składania wniosków o stypendia w Funduszach Stypendialnych przy Fundacji Batorego to 1 czerwca 2017. Zachęcamy do składania wniosków.

 Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

 Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych. Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość ubiegania się o stypendia na II rok. Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 40studentom na łączną kwotę 223 400 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób. Więcej:
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko

Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka

 Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje stypendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok. Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 327 stypendiów na łączną kwotę 845 898 zł. Rocznie Fundusz wspiera 15 osób. Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla

 
Funduszu Stypendialny Grupy Pracuj

 Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 31 lipca 2017 roku. Fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a także pomoc w znalezieniu praktyk i staży. W 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11studentom na łączną kwotę 69 300 zł. Rocznie Fundusz wspiera 11 osób.

 Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj

Więcej informacji: Agnieszka Zowczak, Program Równe Szanse i Fundusze Powierzone, Fundacja im. Stefana Batorego, tel.: 22 536 02 09, email: azowczak@batory.org.pl, www.batory.org.pl, www.facebook.com/FundacjaBatorego