Nabór zespołów mobilnych w województwie podlaskim

ARTYKUŁY » Artykuły » Nabór zespołów mobilnych w województwie podlaskim

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi nabór podmiotów, które zorganizują i przeprowadzą szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez zespoły wyjazdowe w miejscach zamieszkania/pobytu pacjentów.

 

Wyłonione w naborze zespoły mobilne zajmą się szczepieniami pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepionki w punkcie stacjonarnym. Nowe zespoły zapewnią wsparcie już działającym zespołom wyjazdowym, które powinien posiadać każdy populacyjny punkt szczepień.

 

 

 

Przypomnijmy: każdy z punktów populacyjnych Narodowego Programu Szczepień miał zapewnić możliwość zaszczepienia pacjentów w domu (było to jedno z kryteriów przy naborach do NPSz). Zespoły mobilne szczepią tych pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na podanie szczepionki w stacjonarnym gabinecie. Dotyczy to w szczególności osób obłożnie chorych (tzw. pacjentów leżących). Tworzona właśnie nowa siatka zespołów wyjazdowych ma zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów z mniejszych gmin i miejscowości, do których nie zawsze będzie w stanie dojechać zespół ze stacjonarnego punktu szczepień. Dodajmy, że pacjentów, którzy mogą dotrzeć do punktu szczepień, lecz wymagają transportu do punktu i z powrotem do domu, obsługuje transport zapewniany przez samorządy lokalne.

 

 

 

Aktualnie prowadzony nabór jest skierowany do podmiotów leczniczych, które nie utworzyły działających już populacyjnych punktów szczepień. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się będą miały te placówki, które posiadają aktywne zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitale węzłowe, znajdujące się na wykazie Ministerstwa Zdrowia.

 

 

 

Podlaski NFZ w prowadzonym naborze zamierza wyłonić 5 zespołów w 3 subregionach:

 

• 1 zespół w subregionie suwalskim (grupa powiatów: powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, miasto Suwałki)

 

• 2 zespoły w subregionie łomżyńskim (grupa powiatów: powiat grajewski, powiat kolneński, powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki, powiat łomżyński, miasto Łomża)

 

• 2 zespoły w subregionie białostockim (grupa powiatów: powiat siemiatycki, powiat hajnowski, powiat bielski, powiat moniecki, powiat sokólski, powiat białostocki, miasto Białystok)

 

 

 

 

 

Zgłoszenia można przesyłać do 3 lutego 2021 r. poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej oddziału (https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/ogloszenie-naboru-podmiotow-ktore-zorganizuja-i-przeprowadza-szczepienia-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2-przez-zespoly-wyjazdowe-w-miejscach-zamieszkania-pobytu-pacjentow/).

 

Aby złożyć ofertę - oprócz wpisu w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą - trzeba m.in.:

 

- dysponować kadrą, odpowiednim wyposażeniem oraz zapewnić właściwy transport i przechowywanie szczepionek,

 

- zadeklarować lub posiadać podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia, dzięki której możliwa będzie np. rejestracja osób do zaszczepienia,

 

- tak planować trasę przejazdu i szczepień pacjentów, aby do minimum ograniczyć ryzyko zmarnowania się szczepionek.

 

 

Szczepienie jest dla pacjentów bezpłatne. Za wyjazd mobilnego zespołu płaci NFZ.