Nowe obostrzenia dotkną branżę rolno-spożywczą

ARTYKUŁY » Artykuły » Nowe obostrzenia dotkną branżę rolno-spożywczą

W dniu 28 grudnia br. weszły w życie nowe obostrzenia związane z pandemią COVID-9, które będą obowiązywać do dnia 17 stycznia 2021 roku. Obostrzenia dotyczą m.in. korzystania z hoteli w ramach przejazdów służbowych. Niestety przepisy w obowiązującym brzmieniu głęboko dotkną branżę rolno-spożywczą, a szczególnie sektor mleczarski, uniemożliwiając serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży przetwórczej.

 

W odpowiedzi na wprowadzone przepisy Polska Izba Mleka w dniu 28 grudnia skierowała pismo w tej sprawie do Premiera rządu Mateusza Morawieckiego, podając je do wiadomości także Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi Pudzie. Interwencja w imieniu branży rolno-spożywczej dotyczyła wniosku o niezwłoczne włączenie do grupy osób, które mogą korzystać z pobytu służbowego także pracowników serwisujących urządzenia i maszyny na potrzeby tego sektora.

 

Zdecydowana większość obsługi tych urządzeń zapewniana jest przez międzynarodowe serwisy. Są to wyjątkowo precyzyjne urządzenia, których naprawa lub wymiana wiąże się z koniecznością obsługi przez wyspecjalizowany serwis producenta maszyn. Każdorazowe dłuższe unieruchomienie maszyn przetwórczych w sektorze mleczarskim generować może gigantyczne skutki finansowe dla przedsiębiorstwa, rolników i w efekcie gospodarki.

 

Zauważyć należy, że ustawodawca wskazał jedynie rodzaj prowadzonej działalność bez wskazania formy jej prowadzenia, co niewątpliwie rozszerza zakres podmiotowy przepisu również do osób prywatnych prowadzących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211). Za taką wykładnią przepisu przemawia również wskazanie rolników jako osób, które również mogą świadczyć usługi hotelarskie. Zapis taki pozbawił możliwości korzystania z hoteli osoby serwisujące urządzenia i maszyny w zakładach przetwórczych, nierzadko w sytuacjach awaryjnych i wymagających natychmiastowej interwencji.

 

We wprowadzonych przepisach określono grupy zawodowe mogące korzystać z pobytu w hotelach i pensjonatach. Nie ujęto natomiast grupy pracowników, takich jak serwisanci maszyn i urządzań, których praca jest integralną częścią prawidłowo funkcjonującego zakładu przetwórstwa żywności. Nadmieniam także, że każdorazowo w czasie tego roku, kiedy istniały obawy o zapewnienie ciągłości produkcji i dostaw żywności zarówno rolnicy jak i przetwórcy żywności stawali na wysokości zadania, by zapewnić Polkom i Polakom żywność najwyższej jakości. Dlatego apelujemy o natychmiastowe włączenie do grona osób mogących korzystać z pobytu służbowego pracowników serwisu maszyn i urządzeń w zakładach i spółdzielniach mleczarskich. – mówi Agnieszka Maliszewska Dyrektor Polskiej Izby Mleka.