Powstanie Bielskie Centrum Kultury

ARCHIWUM »  Archiwum » Powstanie Bielskie Centrum Kultury

 Ruszy realizacja projektu rewitalizacji Bielskiego Domu Kultury i byłego kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne

 

Powstanie Bielskie Centrum Kultury

 

Bielska placówka kulturalna uzyskała na rewitalizację Bielskiego Domu Kultury i byłego kina „Znicz dofinansowanie w wysokości blisko 6,7 mln zł. Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą planuje się do 3 września. Budynek Bielskiego Domu Kultury oraz po byłym kinie „Znicz” ma stanowić jeden nowoczesny kompleks – Bielskie Centrum Kultury, który będzie zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców miasta poinformowano dziennikarzy na spotkaniu 7 sierpnia z Wicemarszałkiem Urzędu marszałkowskiego Maciejem Żywno.

  

- O Bielskim Domu Kultury napisano, pokazano już wiele, ale wchodzimy na innym etap – słowa się kończą, będą już czyny. Dzięki wsparciu samorządu województwa ta inwestycja będzie realizowana – mówił podczas spotkania Jarosław Borowski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dnia 22 czerwca 2018 r. ogłosił wyniki naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja.

 

. - Żaden z projektów, który był oceniany w ramach konkursu nie mógł być projektem mówiącym np. odnawiamy, żeby budynek ładnie wyglądał. Trzeba udowodnić, że miejsce, które rewitalizujemy służy ludziom, gdzie są tam realizowane konkretne społeczne programy, zaspakaja się potrzeby – czy to kulturalne, społeczne, czy inne – mówił Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 

W imieniu społeczności bielskiej Marszałkowi podziękowała za zaufanie i dofinansowanie Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik. - Każdy w swoim referacie właściwie dołożył cegiełkę do tego, żeby projekt ten był prawie że doskonały. Teraz już rola Bielskiego Domu Kultury, żeby projekt został zrealizowany jak najlepiej.- mówiła Fionik..

 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” będzie przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym etapie budowa sali wielofunkcyjnej z widownią na 380 osób wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu dawnego kina „Znicz”. Powstanie scena wraz z kieszeniami scenicznymi, hol główny z szatnią i recepcją, zespół sanitarny, szatnie i garderoby dla artystów, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obsługi oraz techniczne. W drugim etapie będzie rozbudowa istniejącego budynku BDK.. Przewidziane jest utworzenie wielu pracowni związanych z działalnością domu kultury, w tym pracowni plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych oraz część administracyjna, sala konferencyjna, studio nagrań, bar z zapleczem, zespoły sanitarne oraz garderoby, pomieszczenia techniczne i magazynowe.

 

Na wykonanie robót budowlanych wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewa na kwotę niespełna 25 mln zł.. Czas realizacji robót budowlanych to 15 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą.

 

- Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi firmami, które są zainteresowane tym, żeby jako partner biznesowy do tego przedsięwzięcia wejść. Natomiast dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić o konkretnych rzeczach podkreślił burmistrz Borowski.

 

W trakcie realizacji inwestycji tymczasową siedzibą Bielskiego Domu Kultury będzie były budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Kopernika 3.

 

Tadeusz Szereszewski