Sesja Rady Gminy Narewka

ARCHIWUM »  Archiwum » Sesja Rady Gminy Narewka

Podczas   sesji  radni  dokonają  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  mieszkańcom  gminy  Narewka,  którzy  jej  potrzebują.  Trzeba  będzie  dokonać  zmian  w  budżecie  gminy  na  2016  rok  i  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Narewka.   Powzięte  będą  uchwały  w  sprawach  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  regulaminu  gminnego  konkursu  na  najładniejsze  posesje  i  zagrody,  zatwierdzenia  taryfy  dla  zbioroweego  zaopatrzenia  w  wodę  i  za  odprowadzone  ścieki,  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  w  zamian  za  zaległości  podatkowe  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości   oraz  innych  wierzytelności.
Jak  na  każdej  sesji,  tak  i  tym  razem  wójt  złoży  srawozdanie  ze  swej  dzialalności   w  okresie  między  XII  a  XIII  sesją  Rady  Gminy  oraz  udzieli  odpowiedzi  na  interpelacje   radnych  i  wnioski   radnych  i  sołtysów.   (JC)