Spokanie z Ojcem Szurbakiem

ARCHIWUM »  Archiwum » Spokanie z Ojcem Szurbakiem

 Prezentacja albumu i płyty, poświęconych  życiu i twórczości ks. Jerzego Szurbaka

 „Życie wypełnione śpiewaną modlitwą

 27 kwietnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim miała miejsce prezentacja albumu i płyty,Życie wypełnione śpiewaną modlitwą poświęconych  życiu i twórczości Ojca Jerzego Szurbaka. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

 

Z biografii Ojca Szurbaka

 Ojciec Jerzy Szurbak urodził się w 1942 r., w rodzinie Anny i Andrzeja Szurbaków, mieszkających przy ul. Dubiażyńskiej. Mama oraz siostra Zinaida śpiewały w chórze cerkiewnym. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, Jerzy Szurbak wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, jednocześnie rozpoczynając studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Po ukończeniu uczelni, w 1964 r. wrócił do Bielska Podlaskiego, gdzie rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Budowlanym. Kierował jednocześnie białoruskim chórem „Wasiloczki” oraz zespołem „Lawonicha”. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 r. Pierwszą parafią ojca Jerzego były Pasynki.

 

W 1970 roku opuścił rodzinne strony i związał się na stałe z Warszawą, gdzie był długoletnim dyrygentem chóru prawosławnej katedry św. Marii Magdaleny. W 1971 r. założył i przez 42 lata kierował Zespołem Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej Operze Kameralnej. Zespół dał tysiące koncertów na różnych kontynentach świata. Od 1982 r. o. Jerzy Szurbak współtworzył Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Współpracował przy tworzeniu muzyki filmowej z takimi reżyserami jak: Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman i Agnieszka Holland.

 

Ojciec Jerzy, od 2011 roku uhonorowany przez Radę Miasta Bielsk tytułem Honorowego Obywatela Miasta, należy do najwybitniejszych twórców kultury, pochodzących z Bielska Podlaskiego.

 Rodzinny klimat spotkania

 W charakter spotkania wprowadził Doroteusz Fionik podkreślając niezwykły dorobek Ojca Szurbaka. Okazją do spotkania byłaprezentacja albumu i płyty,Życie wypełnione śpiewaną modlitwą”, płyty „Śpiewam Panu memu” poświęconych  życiu i twórczości Ojca Jerzego Szurbaka. W spotkaniu uczestniczyli redaktorzy albumu Jana Krupa i Adam Czesław Dobroński wydanego przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

 Doroteusz Fionik przygotował specjalna prezentację medialną, podkreślił zasługi Ojca Surbaka dla Cerkwi i kultury

 Podczas spotkania wystąpił chór „Kupalinka” ze Szkoły Muzycznej w Kobryniu na Białorusi. Nie zawiedli tez przyjaciele Ojca Szurbaka ze szkolnej ławy z Warszawy i Bielska Podlaskiego, goście z Hajnówki.

 Zabierając głos Ojciec Jerzy nie krył wzruszenia, pozdrowił zebranych, wymieniając osoby, którym to wiele zawdzięcza w tworzeniu kariery sakralnej. Nigdy nie czuł się osobą publiczną, w pokorze i ciszy dążył do uwielbienia modlitwa i pieśnią naszego Stwórcę i Pana.

 - A początki nie były łatwe, inne niż w mieści swojej młodości. Zawierzyłem Panu i dziś sam nie wiem, że wielka przygoda na chwałę Pana z Chórem trwała 42 lata – wspominał Ojciec Szurbak.

 Największe turnee muzyczne odbył w Brazylii, gdzie z ponad 40 osobowym Chórem był ponad miesiąc. Wszędzie był mile widziany, nie przyjął tylko propozycji wystąpienia z koncertem w Niemczech pod kopułą cyrku, ale na szczęście znaleziono inne rozwiązanie.

 Spotkanie było okazją do nabycia albumu, archiwalnych płyt sprezentowanych uczestnikom spotkania.

 Podczas spotkaniu o pracy nad przygotowaniem albumu mówili Jan Krupa i Adam Czesław Dobroński. Swoimi refleksjami z koncertów podczas Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce podzielił się Mikołaj Buszko, serdeczny Przyjaciel Ojca.

 - Nasze miasto jest dumne, że ma takiego Syna, którego dorobek artystyczny wpisuje się na stałe do kanonu kultury prawosławnej i narodowej – podkreślił burmistrz miasta Jarosław Borowski.

 Było to już drugie spotkanie Ojca Szurbaka na ziemi podlaskiej. Wcześniej, Bohater spotkania ks. Jerzy Szurbak zaszczycił swoją obecnością mieszkańców Hajnówki w dniu 7 listopada 2017 roku. Obecny na spotkaniu autor artykułu podkreślił, że spotkanie to jako Absolwenta Liceum doskonale wpisuje się w obchody 100. lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, bowiem 7 listopada 1918 ks. dr Bronisław Zaleski założył wraz z Komitetem Organizacyjnym najstarszą bielską szkołę średnią w mieście.

 Foto, tekst Tadeusz Szereszewski