Super Samorząd - laureaci

ARCHIWUM »  Archiwum » Super Samorząd - laureaci

 Warszawa, 25.05.2018

 

Współpraca się opłaca! Aż dwie inicjatywy z województwa warmińsko-mazurskiego z nagrodą „Super Samorząd 2018”!

 

Sołtysi i sołtyski z gminy Węgorzewo z władzami gminy Węgorzewo oraz dwa stowarzyszenia z Łęgajn z władzami gminy Barczewo zostali laureatami nagrody „Super Samorząd 2018”. Jury nagrody doceniło umiejętność współdziałania, która zaowocowała powołaniem Forum Sołtysów „Gromada” oraz wyjątkowy pomysł na aktywizację mieszkańców – stworzenie „Arboretum – Parku Narodzin”.

 

W piątek na Zamku Królewskim wręczono nagrody „Super Samorząd 2018” siedmiu spośród piętnastu nominowanych inicjatyw z całej Polski. Co jest wyjątkowego w nagrodzie „Super Samorząd”? Jest to wyróżnienie przyznawane za współpracę pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Za umiejętność kompromisu, rozmowy i wspólne pozytywne wpływanie na miejsce zamieszkania. Wśród laureatów są sołtysi gminy Węgorzewo, dwa stowarzyszenia z Łęgajn oraz lokalne władze.

 

 Upiększanie Sejn!

 

Finalistą akcji Masz Głos było również Stowarzyszenie Origo z Sejn w województwie Podlaskim. Nominację otrzymano za działania związane z włączaniem młodzieży w dialog i działania związane z upiększaniem miasta. Młodzież zaangażowała się w skonsultowanie i stworzenie ogrodu społecznego prze Ośrodku Kultury w Sejnach. Inicjatywa ta znalazła się wśród 15 finalistów. Należy w tym miejscu przypomnieć, że w tegorocznej edycji wzięło udział 380 grup. W nagrodę za swoje działania młodzież odebrała dyplom finalistów akcji oraz książki poświęcone tematyce samorządowej.

 

 Młodzi ludzie związani ze świetlicą prowadzoną w Sejnach przez Stowarzyszenie Origo udowodnili, że nie tylko dorośli „mają głos”. Namówili mieszkańców i lokalne władze do utworzenia Społecznego Ogrodu przy Ośrodku Kultury w Sejnach.

 

Plan budowy Ogrodu Społecznego młodzi ludzie zaczęli od spotkania z ekspertem akcji Masz Głos oraz od zebrania pomysłów i budowy makiety ogrodu, przy czym uwzględniono potrzeby dzieci, dorosłych i seniorów. Pomysł został pozytywnie przyjęty przez mieszkańców – aż 25 osób wzięło udział w spotkaniu, podczas którego przedyskutowano uwagi i wybrano najlepsze miejsce na ogród. Również władze okazały się otwarte na współpracę – burmistrz i dyrektor Ośrodka Kultury nie tylko poparli pomysł, brali udział w spotkaniach i pomogli ze sprawami formalnymi, ale także wzbogacili plany – burmistrz zorganizował oświetlenie, a dyrektor zaproponował ekran do wyświetlania filmów na ścianie budynku. Budowa ogrodu odbyła się wspólnymi siłami – młodzi ludzie sprzątali teren, dyrektor osobiście zmontował huśtawkę, a mieszkańcy przynieśli sadzonki. Ogród otwarto 14 kwietnia – zaledwie półtora miesiąca od budowy makiety! Dzięki wspólnej budowie ogrodu młodzi ludzie i wszyscy mieszkańcy poczuli, że mogą zmieniać swoje otoczenie.

 

Mamy nadzieję na kontynuację podjętej współpracy i wakacyjne plany na pokazy kina plenerowego, warsztaty dla dzieci i spektakle teatralne w Ogrodzie. Dodatkowo chcemy stworzyć mural. Porozumienie między Stowarzyszeniem Origo a Ośrodkiem Kultury w Sejnach daje dobre perspektywy na przyszłość. Dowiedzieliśmy się, że patrzymy w podobnym kierunku i możemy wspierać się oraz uzupełniać w naszych działaniach – zapowiada Justyna Kuligowska ze Stowarzyszenia Origo.

 

W „Gromadzie” łatwiej!

  

Wsie leżące wokół Węgorzewa mają wspólne problemy, np. zły stan dróg, ale jako wsie turystyczne i rolnicze mają też różne potrzeby. Dzięki forum „Gromada” ich sołtyski i sołtysi skuteczniej działają we wspólnych sprawach. Stanowisko ustalają spotykając się w urzędzie gminy na godzinę przed każdą sesją rady. Co miesiąc spotykają się też nieformalnie, w różnych miejscowościach - dzięki temu lepiej się integrują, bez lidera, każda wieś zachowuje równą pozycję. Brak formalnej reprezentacji pozwala zachować odrębność w kwestiach różniących wsie, wzmacnia też współpracę z mieszkańcami – składając wniosek do FIO forum oparło się na istniejących organizacjach. Sołtyski i sołtysi uczą się od siebie jak zachęcać mieszkańców do działania. Inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta przez władze – urząd użycza sali na spotkania i pomaga w komunikacji, burmistrz i wicestarosta biorą udział w spotkaniach.

 

- Rozpoczęcie inicjatywy od spotkań towarzyskich w kolejnych świetlicach sprzyjało wymianie doświadczeń, pozwoliło odkryć wspólne dla naszego środowiska trudności. Przyjazna atmosfera powodowała, że chcieliśmy sobie nawzajem pomóc, podzielić się „dobrymi praktykami”, odkryliśmy, że razem możemy więcej zdziałać dla dobra naszych sołectw. Mamy poczucie, że jesteśmy silną, zintegrowaną grupą, gotową do podjęcia trudnych wyzwań – podsumowujeAlicja Rymszewicz, sołtyska i inicjatorka forum.

 

Drzewa dla nowego pokolenia

 

Każdy nowonarodzony mieszkaniec naszej wsi będzie miał swoje własne drzewo oznaczone specjalną tabliczką – mówi Andrzej Turek, sołtys Łęgajn i jeden z pomysłodawców „Arboretum - Parku Narodzin”. Uroczyste otwarcie Parku nastąpi 23 czerwca, podczas święta Łęgajn. Inicjatywa jest częścią większego założenia – Centrum Aktywizacji Społecznej nad Jeziorem Linowskim, rozwijanej oddolnie przestrzeni rekreacji dla mieszkańców, turystów i wędkarzy.

 

Chcieli jezioro, to mają! – mówił z uśmiechem Lech Jan Nitkowski burmistrz Barczewa. Podczas Gali rozdania nagród przypomniał, że to dzięki staraniom mieszkańców, podjętym kilka lat temu, jezioro i jego wybrzeże znalazło się w zarządzie stowarzyszeń. A teraz organizacje znalazły niezawodny sposób na włączenie mieszkańców Łęgajn w troskę o ten teren. Ogromna wartość sentymentalna projektu pozwala mieć nadzieję, że Park z dużym prawdopodobieństwem będzie się cieszył zainteresowaniem mieszkańców – mówi
Ewa Zielińska, koordynatorka regionalna akcji Masz Głos.

 

Mamy głos nie tylko w wyborach

 

 Sołtysów i sołtyski z Węgorzewa, Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego i Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz pozostałych laureatów nagrody „Super Samorząd 2018” łączy nie tylko społeczne zaangażowanie i udana współpraca z samorządem. Zostali oni wyłonieni spośród 343 uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos. Organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego akcja działa od 2002 roku. Każda edycja trwa około 10 miesięcy. W tym czasie uczestnicy realizują działania przy wsparciu ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Uczestnicy mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zasięgać porad w zakresie sposobów rozwiązywania lokalnych problemów, metod aktywizacji społeczności lokalnej oraz narzędzi współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a samorządem. Celem akcji jest zwiększanie zaangażowania w życie publiczne na poziomie lokalnym oraz promowanie dobrych praktyk w relacjach pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a samorządami.

 

Mamy nadzieję, że tytuł „Super Samorządu” dla gmin Węgorzewo i Barczewo zachęci także inne samorządy w województwie do podejmowania dialogu z mieszkańcami i mieszkankami, wsłuchiwania się w ich głos i wspierania oddolnych inicjatyw. Dlaczego te inicjatywy były ważne? Ponieważ pokazały, że łatwiej rozwiążemy indywidualne problemy lub odpowiemy na własne potrzeby, działając wspólnie – mówi Ewa Zielińska.

 

Tegoroczna nagroda „Super Samorząd” ma szczególne znaczenie ze względu na zbliżające się wybory samorządowe – wielki test dla lokalnych władz. We wrześniu ruszy natomiast nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos, której uczestnicy będą mieli szansę na tytuł „Super Samorządu” już za rok.

 

Lista laureatów nagrody „Super Samorząd 2018”

 

dolnośląskie

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "KRUSZYNKA" oraz władze gminy Stronie Śląskie

 

kujawsko-pomorskie

 

Fundacja TRYBIK oraz władze gminy Obrowo i władze gminy Lubicz

 

lubuskie

 

Nieformalna grupa PRO Świebodzin oraz władze gminy Świebodzin

 

podkarpackie

 

Fundacja Prawnikon oraz władze Rzeszowa

 

pomorskie

 

Stowarzyszenie Głos Kociewia oraz władze Starogardu Gdańskiego i władze Powiatu Starogardzkiego

 

warmińsko-mazurskie

 

Sołtysi i sołtyski z gminy Węgorzewo oraz władze gminy Węgorzewo

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego, Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz władze gminy Barczewo

  

Opisy działań laureatów nagrody „Super Samorząd 2018”: https://bit.ly/Super_Samorząd_2018_-_Laureaci

 

Opisy działań finalistów nagrody „Super Samorząd 2018”: https://bit.ly/Super_Samorząd_2018_-_Finaliści

 

Wyróżnieni akcji Masz Głos: https://bit.ly/Super_Samorząd_2018_-_Wyróżnieni