WĘZEŁ POROSŁY

ARCHIWUM »  Archiwum » WĘZEŁ POROSŁY

 Media podlaskie.

 Szanowni Państwo.

 Postanowiłem do Was napisać, wyrażając swoją opinię na temat tak zwanego „WĘZŁA POROSŁY”.

             Od kilku lat trwały prace nad koncepcją a następnie realizacją skrzyżowania drogowego w ciągu drogi krajowej nr 8 w miejscowości Porosły. Prace trwały. Pojawiały się kolejne koncepcje, odbywały się spotkania (z których niewiele wynikało) aż doszło do momentu w którym to Inwestor (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich) wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji Środowiskowej (jeszcze można wnosić uwagi). Podstawą do wydania takiego dokumentu jest przedłożenie ostatecznego projektu inwestycyjnego do realizacji. Korzystając z okazji poszedłem tam żeby zobaczyć przedłożone rozwiązanie (zrobiłem nawet zdjęcie stanowiące załącznik). Jakież było moje zdziwienie gdy przeanalizowałem drogę wjazdu na „szosę warszawską” z mojej drogi (oznaczyłem ten kierunek linią w kolorze żółtym). Dodatkowo zacząłem się zastanawiać jak wjadą na drogę moi sąsiedzi mieszkający we wsi Łyski, czy Kolonia Porosły (odpowiednio, oznaczone linie kolorami: niebieskim i czerwonym). Należy w tym miejscu zauważyć, że jadący linią czerwoną to nie tylko mieszkańcy tych terenów ale również mieszkańcy okolic Choroszczy. Te wszystkie linie włączą się w jednym miejscu.  Wjazd tego ogromnego strumienia pojazdów odbywać się będzie bardzo wąskim gardłem i to w dodatku z bardzo niekorzystnego kąta wjazdu. Już dzisiaj te trzy strumienie pojazdów włączające się na skrzyżowaniu sterowanym światłami potrafią w godzinach szczytu tworzyć niemałe korki. Musimy jednocześnie pamiętać, że tereny o których mówię w tym piśmie są obszarem rozwojowym. Buduje się tutaj wiele domów zarówno jedno jak i wielorodzinnych. Przygotowują się do ulokowania nowe firmy. Strumień pojazdów z pewnością będzie coraz większy.

 

            Analizując wybrany fragment projektu (wjazd i wyjazd) zauważymy, że będzie dochodziło do dodatkowych utrudnień w ruchu spowodowanych zjazdem pojazdów dostarczających towar do firm położonych wzdłuż drogi serwisowej jak również pojazdów chcących skorzystać ze stacji paliw.

 

            Reasumując. Występuję do Państwa z prośbą o sprawdzenie informacji przedstawionych przeze mnie w powyższym piśmie. Ja nie jestem fachowcem w dziedzinie budowy dróg, ale moje długoletnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów (35 lat) i codzienne uczestnictwo w ruchu w obrębie omawianego wyżej terenu daje mi podstawę do wyrażenia swoich wątpliwości, którymi się z Państwem dzielę.