Wieczór autorski Krzysztofa Nowaczuka

ARCHIWUM »  Archiwum » Wieczór autorski Krzysztofa Nowaczuka

 

27 stycznia w piątkowy wieczór w Filii nr 1 MBP w Siemiatyczach odbył się wieczór autorski Krzysztofa Nowaczuka. Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście, przyjaciele, znajomi, a także  koledzy i koleżanki z Klubu Literackiego, którego członkiem jest również pan Krzysztof. Atmosfera była iście poetycka. Autor odczytał wybrane wierszy, opowiedział
o tym skąd w nim chęć przelewania emocji i uczuć na papier, jak i dlaczego zaczęła się jego przygoda z poezją. Tomik poezji „W poszukiwaniu szczęścia” został wydany z okazji dwudziestopięciolecia pracy twórczej pana Krzysztofa. Autor zebrał w nim niemal wszystkie utwory, jakie napisał w ciągu minionego ćwierćwiecza.

 

Nie zabrakło podziękowań skierowanych od autora dla wszystkich, którzy przyczynili się do jego sukcesu, którzy nawet w najmniejszym stopniu pomogli przy pracy nad zbiorem wierszy. Szczególne podziękowania Krzysztof Nowaczuk  złożył na ręce swojej miłości życia, która stała się inspiracją do powstania wielu utworów o miłości a nawet erotyków.

 

W zbiorze 220 wierszy czytelnik odnajdzie utwory poświęcone różnorodnej tematyce zarówno tej zupełnie przyziemnej o przemijaniu, jak i tej wzniosłej o religii, bohaterstwie i heroizmie.

 

Wielu zebranych skorzystało z możliwości wzbogacenia swoich domowych bibliotek o tom poezji z dedykacją i autografem autora.

 

Marta Waszczeniuk