Wsparcie dla gmin, bezpłatne szkolenia dla mieszkańców woj. podlaskiego

ARCHIWUM »  Archiwum » Wsparcie dla gmin, bezpłatne szkolenia dla mieszkańców woj. podlaskiego

 Granty dla podlaskich gmin

 

Gminy województwa podlaskiego mogą ubiegać się o granty w wysokości od 15 do 150 tysięcy złotych na szkolenia dla dorosłych mieszkańców. Celem programu „Ja w internecie” jest poprawa jakości życia mieszkańców i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy poprzez zwiększenie umiejętności poruszania się w internecie. W programie nie jest wymagany wkład własny, a szkolenia dla mieszkańców są bezpłatne. Gminy mają czas na złożenie wniosków do 20 lipca 2018.

 

 Gminy mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu. Po zakończeniu programu komputery można przekazać szkole lub centrum kształcenia nauczycieli na terenie gminy.

 

 

 

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych i ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

 

 

 

Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców. Gminy mogą wybrać trzy, spośród siedmiu, obszary tematyczne: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

 

 

 

Pomoc Legalnej Kultury

 


Legalna Kultura zapewnia wsparcie dydaktyczne, organizacyjne i promocyjne na każdym etapie projektu. Wybrane gminy (które zgłoszą się jako pierwsze lub zadeklarują przeszkolenie największej liczby osób) będą mogły wziąć udział w projektach kulturalnych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację, tj. „Otwarte Drzwi do Kultury” (warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli w małych miejscowościach), „Kultura na Widoku” (projekt udostępniający bogate zasoby kultury w sieci) czy „Biblioteka Marzeń” (wspólne czytania z wybitnymi aktorami).

 

 

 

Zanim rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców, Fundacja Legalna Kultura przeszkoli lokalnych instruktorów (osoby z doświadczeniem dydaktycznym). Dzięki temu gmina stworzy lokalną kadrę instruktorską, która po zdobyciu nowych kompetencji będzie mogła prowadzić szkolenia także po zakończeniu projektu. Instruktorkami i instruktorami mogą być trenerzy, bibliotekarze, animatorzy, edukatorzy i nauczyciele. Kandydatów na instruktorów wskazywać będzie gmina. Trzech instruktorów jest w stanie zrealizować szkolenia w najszerszym wymiarze. Gminom, które zdecydują się na mniejszy grant, wystarczy nawet jeden instruktor.

 

 

 

Zgłoszenie do programu i jego realizacja są niezwykle proste. Wnioskodawcy przesyłają wnioski grantowe za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie papierowej na adres Fundacji Legalna Kultura. Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.jawinternecie.edu.pl

 

 

 

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin. 

 

 

 

Kontakt dla mediów:

 

Szymon Majewski
Rzecznik Prasowy

 

Legalna Kultura
795 664 467