Wystawa Tamary Kierdelewicz

ARCHIWUM »  Archiwum »  Wystawa Tamary Kierdelewicz

 Muzeum  i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa, pasteli i batiku Tamary Kierdelewicz. To kolejny artysta, który znajdzie swoje miejsce w powstającym „Słowniku Białoruskich Artystów”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w środę 28 XII 2016 r. o godz. 17.00

Tamara Kierdelewicz urodziła się w 1956 r. w Czeremsze. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące  z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce oraz Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Pracowała w przedszkolu, Klubie Kultury Kolejarza  a od 1997 została zatrudniona w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze, początkowo jako instruktor kulturalno-oświatowy. Awansowała na dyrektora, którego funkcję pełniła przez 10 lat. Pierwszym jej nauczycielem w dziedzinie malarstwa był czeremchowski malarz Sergiusz Smyk, obecnie emerytowany nauczyciel plastyki. Teraz Tamara prowadzi edukacją artystyczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc pracownię plastyczno- rękodzielniczą przy GOK. W sumie od 40 lat zajmuje się szerzeniem kultury w Czeremsze. W roku 2016 zorganizowała pierwszy plener malarski w Czeremsze. Od wielu lat bierze czynny udział w Przeglądach Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Chętnie uczestniczy w plenerach malarskich, na które jest chętnie zapraszana. Od 2013 r. uczestniczy w zajęciach Pracowni Technik Plastycznych działającej przy Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Od 20 lat jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, współorganizatorem festiwalu ,,Z wiejskiego podwórza” i wielu innych imprez.

Wystawa dostępna będzie do końca stycznia 2017r.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.